ศรีสะเกษ-รอง นายก อบจ.เมืองดอกลำดวน เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “ปรางค์กู่คัพ” เสริมสร้างความปรองดอง-ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7

เมื่อเร็วๆนี้ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ นายวิเชียร ถิระเลิศพานิชย์ รอง นายก อบจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล “ปรางค์กู่คัพ” ต้านยาเสพติด เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 โดยมี นายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ สมาชิกสภา อบจ.ศรีสะเกษ อำเภอปรางค์กู่ เขต1 พร้อมด้วย นายเทเวศน์ มีศรี นายอำเภอปรางค์กู่ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และประชาชนอำเภอปราค์กู่ ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

นายชิษณุพงศ์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ อำเภอปรางค์กู่ จัดขึ้นโดยมีการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ รุ่นประชาชนหญิง จำนวน 10 ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย จำนวน 13 ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีชาย จำนวน 17 ทีม รุ่นประชนชายทั่วไป จำนวน 19 ทีม และรุ่นอาวุโส 35 ปีขึ้นไป จำนวน 6 ทีม รวมทั้งสิ้นจำนวน 65 ทีม ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน และประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ลดปัญหาของสังคม เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนให้เยาวชนประชาชนในท้องถิ่นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อเป็นการ สนองนโยบายของรัฐด้วย.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ // รายงาน