ศรีสะเกษ-“พระอาจารย์โชติ” มอบเงิน-สิ่งของ หนุนงาน รพ.ศรีสะเกษ

เมื่อเร็วๆนี้ ที่อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร หรือพระอาจารย์โชติ เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม และประธานสวนพุทธธรรมนำไทยพาใจเป็นสุข ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ในโครงการพัฒนาสร้างศาสนสถานและสนับสนุนการพัฒนาสังคม บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ มอบเงินอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด มูลค่า 7,000 บาท และร่วมบริจาคเงินให้กับชมรมเพื่อนโรคไต รวมทั้ง รพ.ศรีสะเกษ อีกจำนวนหนึ่ง

ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้มีจิตอาสา และเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการบริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลศรีสะเกษ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนแบ่งเบาส่วนราชการ โดยมี น.ส.จงดี ภู่บุปผา หัวหน้าหน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ไมตรี) โรงพยาบาลศรีสะเกษ นำคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบในครั้งนี้ด้วย.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ รายงาน