ทม.เมืองหนองบัวลำภู ปลุกกระแสประเพณีสงกรานต์ สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

ทม.เมืองหนองบัวลำภู ปลุกกระแสประเพณีสงกรานต์ สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ พร้อมเที่ยวถนนข้าวผัวหลง ผวจ.เน้นย้ำในห้วง 7 วัน จะใช้มาตรการที่หนักที่สุดหากว่ามีบทกำหนดโทษไว้เป็นเช่นไร จะใช้บทกำหนดโทษที่เป็นอัตราสูงสุดในแต่ละประเภทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมาแล้วขับ

ที่หน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อม นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ สุขเกษม รอง ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู พ.อ.ปริชญ์ สุคัมธศรี ผอ.กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวพัชนี สภา วธจ.หนองบัวลำภู นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นพ.สสจ.หนองบัวลำภู นายประสิทธิ์ ไชยเวช หน.สนง.ปภ.จังหวัดหนองบัวลำภู และผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกันการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ส่วนราชการ ภาคเอกชนและชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 33 ชุมชน ได้กำหนดจัดประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2562 ณ บริเวณสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบริเวณถนนโพธิ์ชัย เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไป และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยม ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ทั้งการรณรงค์ เฝ้าระวังและการบังคับใช้ พ.ร.บ .ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ 2551 พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป โดยได้ลงนาม MOU ร่วมกันเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินการดังกล่าว

นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู กล่าวว่า การจัดงานประเพณีสงกรานต์จะจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจากวัดมหาชัย มาที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำตามประเพณี เวลา 08:30 น.ประกอบพิธีรดน้ำขอขมาและขอพรผู้สูงอายุ เวลา 13:00 น. ประกวดขบวนแห่สงกรานต์จำนวน 6 ขบวนจาก จาก 33 ชุมชน พร้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระไชยเชษฐาธิราช พระบางคู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำภูและพระปทุมพุทธเจ้า แห่ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เพื่อให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำตามประเพณีความเชื่อที่มีมาแต่โบราณกาล

จากนั้นจะมีการประกวดเทพีสงกรานต์ ซึ่งเป็นสาวงามลูกหลานเมืองหนองบัวลำภู จำนวน 12 คน มีคุณสมบัติเป็นเพศหญิง สถานภาพโสดอายุตั้งแต่ 15 – 25 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำภู หรือศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู นอกจากนี้บริเวณถนนคนเดินถนนข้าวผัวหลง ยังมีการแสดงดนตรีสด จากบ้านบาวแดง และการแสดงดนตรีจากเยาวชนภายในจังหวัดหนองบัวลำภู และมีอุโมงน้ำ

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการแถลงข่าวจะมีอยู่ 2 มิติ คือ มิติที่ 1 การจัดงานประเพณีสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2562 เป็นประเพณีสงกรานต์ที่จัดขึ้นเพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เป็นเทศกาลสงกรานต์ที่อยู่กับ ความปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ และมิติที่ 2 เกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเทศกาลสงกรานต์ตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะแต่ 13-15 เมษายน แต่จะเป็นตั้งแต่ 11 – 17 เมษายน 2562 หรือที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู เรียกว่า 7 วันอันตราย ขอเน้นย้ำว่าห้วงเวลาดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จะมีการดำเนินการโดยเคร่งครัดตามกฎหมายทุกประการ และและจะใช้มาตรการที่เป็นมาตรการที่เข้มแข็งหรือหนักที่สุด หากว่ามีบทกำหนดโทษไว้เป็นเช่นไร จะใช้บทกำหนดโทษที่เป็นอัตราสูงสุดในแต่ละประเภทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเป็นบทสรุปของเรื่องทั้งหมด แต่ถ้าเราทำตามกฎกติกาทุกอย่างหนองบัวลำภูไม่มีปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมาแล้วขับรถ
เพราะฉะนั้นในห้วง 7 วันอันตราย ขอเรียนว่า ทั้งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภูและผู้เดินทางสัญจรผ่านไปมา ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การรักษากฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจราจรเราจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามกฎหมายทุกประการ และจะใช้มาตรการที่เป็นมาตรการที่เข้มแข็งหรือหนักที่สุด หากว่ามีบทกำหนดโทษไว้เป็นเช่นไร จะใช้บทกำหนดโทษที่เป็นอัตราสูงสุดในแต่ละประเภทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเป็นบทสรุปของเรื่องทั้งหมด แต่ถ้าเราทำตามกฎกติกาทุกอย่างหนองบัวลำภูไม่มีปัญหา จึงขอเชิญมาเที่ยวหนองบัวลำภู มารำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆและมาร่วมกันสร้าง มาร่วมกันทำ มาร่วมกันพัฒนาบ้านเราเมืองเราในปีต่อไป เชื่อว่าการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานจะช่วยกันยกระดับของการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู