ขอนแก่น-โรงพยาบาลชุมแพ รับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุนโครงการจัดหาทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศโซนตะวันตก จังหวัดขอนแก่น

เมื่อเร็วนี้ แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล จังหสัดขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จาก คุณดำรง ศิริธนชัย และครอบครัวจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลชุมแพ ตามโครงการจัดหาทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศโซนตะวันตก จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ โรงพยาบาลชุมแพ ได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณในการบริจาคดังกล่าว

แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตามที่โรงพยาบาลชุมแพ ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ให้มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยและรับส่งต่อผู้ป่วยในโซนตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น แต่โรงพยาบาลยังขาดแคลนครุภัณฑ์การแพทย์ที่สำคัญเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติให้มีการเรี่ยไร และคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานภาครัฐ (ครก.) อนุมัติให้โรงพยาบาลชุมแพ สามารถจัดให้มีการเรี่ยไรเพื่อจัดหางบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ วงเงิน 95,000,000 บาท และระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมการบริจาคดังกล่าวโดยทั่วกัน ทั้งนี้ผู้ที่บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลชุมแพ ในวันเวลาราชการ หรือบริจาคผ่านธนาคารไทยพานิชย์ SCB 6472544911 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลชุมแพ”