หนองบัวลำภู(ชมคลิป)เตือนระวังอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ เน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง และต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในกลุ่มเสี่ยง ตายแล้ว 3 ราย

วันนี้(29 ธค.62) ณ ห้องประชุมพระวอพระตา(POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดหนองบัวลำภู จัดสรุปสถานการณ์ในรอบวันที่ผ่านมา ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 3 ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศาลปีใหม่ 2562 โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม เพื่อสรุปวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์พร้อมมาตรการแก้ไขเร่งด่วนประจำวัน ประธานที่ประชุมได้เน้นย้ำแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของศูนย์อำนวยการความปบอดภัยทางถนนสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง เน้นการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี

โดยให้ดำเนินการตามมาตรการ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ กรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงทุกราย อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน กรณีเกิดอุบัติเหตุให้เคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุโดยเร็ว รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่พักผ่อนให้เพียงพอก่อนออกเดินทางเพื่อป้องกันการหลับในในระหว่างเดินทาง ให้เตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ รวมทั้งประชาสัมพันธ์สายด่วน 1669 ให้ประชาชนรับทราบหากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

พร้อมนี้ที่ประชุมได้วิเคราะห์สาเหตุ และประเมินสถานการณ์ของการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละกรณีเพื่อหามาตรการป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน โดยมาตรการที่กำหนดนำสู่การปฏิบัติในวันนี้คือมาตรการชะลอความเร็วหยุดสกัดเมาสุราแล้วขับรถยนต์ และไม่ปฏิบัติตามกฏจารจร สำหรับการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2562 จังหวัดหนองบัวลำภู มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสะสมตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 รวมจำนวน 10 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 8 คน และเสียชีวิต 3 คน

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู