ขอนแก่น-ปภ.ขอนแก่น สาขาพลติวเข้ม6มาตรการรับมือช่วงเทศกาลปีใหม่2563 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น พ.ต.ท. คูณทัต วีระศักดิกุล หัวหน้า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบ 7 อำเภอ จำนวน 48 แห่ง เข้าร่วมประชุม
พ.ต.ท.คูณทัต กล่าวว่า ทางปภ.จังหวัดได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

จังหวัดขอนแก่น 6 มาตรการ หลักด้วยกัน ประกอบไปด้วย 1.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน2.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม3.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ4.มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ5.มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ6.มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล ได้นำเครื่องตัดถ่าง ให้อำเภอหนองสองห้องใช้ในช่วงเทศกาลนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย.

ศิริชัย วนาทรัพย์ดำรง อ.พล จ.ขอนแก่น. รายงาน