ศรีสะเกษ-มูลนิธิหลวงปู่สรวง มอบทุนการศึกษา-อุปกรณ์การเรียน-ผ้าห่มกันหนาว-เครื่องมือการเกษตร แก่นักเรียนและชาวบ้านพื้นที่ชนบท

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงเรียนบ้านทุ่ง ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษาและจักรยานให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่ง และมอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องมือการเกษตรแก่เกษตรกรบ้านทุ่ง ซึ่งทางมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ร่วมกับชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน คนไทยไม่ทิ้งกัน ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านทุ่ง และผู้ใจบุญร่วมกันจัดขึ้น โดยมี นายนุสิต ใสกระจ่าง ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่ง พร้อมด้วย นายสิทธิชัย วิลัยเลิศ นายก อบต.ดวนใหญ่ ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมด้วย

พระครูโกศลสิกขกิจ กล่าวว่า ทางมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา จำนวน 40 ทุนๆละ 500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 20,000 บาท และมอบจักรยาน 2 ล้อ จำนวน 5 คัน ให้แก่นักเรียนเพื่อใช้เป็นพาหนะเดินทางไป-กลับโรงเรียน มอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องมือการเกษตรให้แก่เกษตรกรบ้านทุ่ง จำนวน 100 ครอบครัว และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าทุ่ง อีกจำนวน 20,000 บาท ทั้งนี้เพื่อการส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนบ้านทุ่งได้มีโอกาสในการศึกษาในระดับสูงขึ้น และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้าทุ่ง ในการบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องภัยหนาวและเครื่องมือทำการเกษตรกรรมด้วย.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน