อุบลราชธานี-หลายภาคส่วนร่วมกับอำเภอโขงเจียมร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคสู้ภัยหนาว

นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอโขงเจียม เป็นประธานร่วมกับมูลนิธิการกุศล (จีตั้มเกาะ) ร่วมกับอุบลวานิชสมาคม จังหวัดอุบลราชธานี มอบสิ่งของให้ประชาชน (มอบเครื่องอุปโภคบริโภค สู้ภัยหนาว 2562 โดย ได้แจ้งจำนวนสิ่งของที่จะทำการมอบ จำนวน 700 ชุด ซึ่งแจ้งให้อำเภอโขงเจียมมอบหมายให้ กำนันประจำตำบล โดยมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้สำรวจคัดเลือกรายชื่อ ส่งให้อำเภอทราบ และแบ่งออกเป็น ตำบล ดังนี้ ตำบลโขงเจียม จำนวน 150 ผืน ตำบลหนองแสงใหญ่ จำนวน 150 ผืน ตำบลห้วยไผ่ จำนวน 200 ผืน ตำบลห้วยยาง จำนวน 200 ผืน

หลังจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้สำรวจพิจารณา คุณสมบัติประชาชนที่ได้ผ่านการสำรวจ เข้ารับสิ่งของจากนายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเถอโขงเจียมและมูลนิธิการกุศล(จีตั้มเกาะ) อุบลวานิชสมาคม โดยให้นำ คูปอง ที่กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน มอบให้ ไปแลก กับเจ้าหน้าที่ มูลนิธิการกุศล(จีตั้งเกาะ) อุบลวานิชสมาคม (ปอเตกตึ๋ง) จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งก่อนมอบ สิ่งของอุปโภคบริโภค นายปรีดา อุ่นอุดม ได้กล่าวขอขอบคุณคณะผู้บริหารของทั้ง 2 มูลนิธิจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้เห็นอกเห็นใจประชาชน พื้นที่ อำเภอโขงเจียม ที่นำสิง่ของอุปโภคบริโภค มามอบให้ สู้ภัยหนาว

ในการรับสิ่งของ ให้ผู้ที่มี คูปอง นำมายืนให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศล(จึตั้มเกาะ)และอุบลวานิชสมาคม อุบลราชธานี โดย จะมีเจ้าหน้ายิบสิ่งของใส่ถุงผ้าจนเต็ม (น้ำมันพืช น้ำตาล มาม่า ปลากระปอง ผ้าห่ม) และสามารถให้ กลับได้ แต่ถ้าหากมีผู้สูงอายุ หรือ ไม่สามารถถือเองได้ ก็จะมีจิตอาสาช่วยถือ ส่งถึอ รถยนต์ จนเสร็จสิ้น

Related posts