อุบลราชธานี-หลายหน่วยงานในอำเภอโขงเจียมร่วมมือกันสร้างฝายชะลอน้ำจิตอาสา

วันนี้ 13/12/62 เวลา 09.00 น. นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอโขงเจียม ได้มอบหมายให้ นายปรีดา ชะนะพลชัย ปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษ นำหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าปกครองอำเภอโขงเจียม กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอโขงเจียมที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่ กำนันตำบลหนองแสงใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกฝ่าย ตำบลหนองแสงใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจอำเภอโขงเจียม คณะครู นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง เจ้าหน้าที่อุทยานแก่งตะนะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม อสม.และประชาชนจิตอาสา ร่วม 100 คน

จากนั้นได้นำวัสดุตามธรรมชาติเพื่อสร้างฝายชะลอน้ำ เช่น ไม้ไผ่ ดินทราย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือที่นำมาสร้างฝ่าย ณ ห้วยลาดยาว บ้านวังสะแบง ตำบลหนองแสงใหญ่ ขนาดของฝาย มีความกว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.5 เมตร สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ 15,000 ลูกบาตรเมตร เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีน้ำใช้ ตลอดฤดูกาล และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือฤดูแล้งที่อาจจะมาถึงอีกด้วย