ขอนแก่น(ชมคลิป)ชาวบ้านโต้นออกมาต้านภัยหนาวด้วยการวิ่ง ปั่นจักรยาน พร้อมรณรงค์ให้รักษ์แก่งกุดโดก

ชาวบ้านในอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น กว่า 200 คน ลุกออกมาเดิน วิ่งและปั่นจักรยานออกกำลังกาย เพื่อออกคลายความหนาวเย็นจากสภาพอากาศที่กลางคืนลดต่ำถึง 10 องศา และยังปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ

ที่ถนนทางเข้าหมู่บ้านโต้น จังหวัดขอนแก่น นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์ นายอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง และนักปั่นจักรยาน กว่า 200 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง ปั่นคลายหนาว รักษ์แก่งกุดโดก ที่ชาวบ้านร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการออกกำลังกายคลายความหนาวเย็นในช่วงนี้

 นายสมาตร นามพิกุล ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคนในตำบลบ้านโต้น ทุกเพศทุกวัย เพื่อจัดกิจกรรมชักชวนให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยเฉพาะในช่วงนี้จังหวัดขอนแก่น มีสภาพอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง ในช่วงเวลากลางคืนอุณหภูมิลดต่ำถึง 10 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจจะส่งผลให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุมีอาการป่วย ด้วยโรคทางเดินหายใจ ชาวบ้านจึงชักชวนกันออกมาร่วมออกกำลังกายด้วยกาเดิน วิ่ง และปั่นจักรยาน ไปตามเส้นทางรอบแก่งกุดโดก ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร นอกจากจะคลายความหนาวเย็นแล้ว ยังทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคด้วย ขณะเดียวกันยังได้ชมและสัมผัสสายหมอกและแสงแดดในยามเช้าด้วย 

 นายสมาตร กล่าวอีกว่า แก่งกุดโดกเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ 1,400 ไร่ เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ในการอุโภค บริโภค ประมงและเลี้ยงสัตว์ แต่ปัจจุบันบางแห่งมีสภาพตื้นเขินและมีเศษวัชพืชขึ้นปกคลุม ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างเต็มที่และยังขาดงบประมาณในการขุดลอก การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อให้ชาวบ้านได้เห็นถึงความสำคัญของแก่งกุดโดก ช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟู ให้เป็นแหล่งน้ำที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของลูกหลานชาวบ้านในตำบลบ้านโต้นในอนาคต