หนองบัวลำภู(ชมคลิป)จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” กิจกรรม “ ชาวลุ่มภูรวมใจ”เดินหน้า ล่าโกง”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 9 ธค.62 ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” กิจกรรม ชาวลุ่มภูรวมใจ เดินหน้า ล่าโกง”ให้มีขึ้นในวันนี้

โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน นักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นในวันนี้

นายเปรมจิต แจ่มใสดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานฯครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำการเมือง ข้าราชการ ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต โดยได้จัดงานภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเน้นว่า ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่ และปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติ โดยไม่ทนต่อการทุจริต และมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งในและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานครั้งนี้ มีการนำเสนอวีดีทัศน์ความเป็นมาของการจัดกิจรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ประเทศไทย การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในธีม”ชาวลุ่มภู รวมใจ เดินหน้า ล่าโกง “ และการจัดนิทรรศการของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง.

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู