หนองบัวลำภู(ชมคลิป)สมาคมทหารผ่านศึกนอกประจำการเมืองลุ่มภูจัดคอนสิร์ตการกุศล “ร่วมร้อยดวงใจให้ทหารผ่านศึก พันธุ์ดีที่มั่นคง”

เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับทหารผ่านศึกนอกประจำการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส และสมทบทุนอาหารกลางวัน ทุนการศึกษาบุตรหลาน ตลอดจนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 9 ธค.62 ณ ห้องภูหินลาดช่อฟ้า โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู สมาคมทหารผ่านศึกนอก ประจำการ จังหวัดหนองบัวลำภู จัดแถลงข่าวถึงการจัดกิจกรรมหารายได้ เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและสังคม ภายใต้โครงการ “ร่วมร้อยดวงใจให้ทหารผ่านศึกพันธุ์ดีที่มั่นคง” โดยมีผู้ช่วยสัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมศักดิ์ พวาศิริ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี และทหารผ่านศึกนอกประจำการของจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมแถลงข่าว

ร้อยตรีคณพศ ภูมิธนพาณิช นายกสมาคมทหารผ่านศึกนอกประจำการ จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวถึงเหตุผลและความเป็นมาว่ายังมีเพื่อนๆทหารผ่านศึกนอกประจำการของจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วม 4,200 คน ที่กระจัดกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภู อดีตเคยเป็นนายทหารและเคยสู้รบในสมภูมิสงครามมามากมาย และมีบางคนตกอยู่ในสภาพอันน่าสงสารขาดการเหลียวแลจากสังคม และในครั้งนั้นเขาคือนักต่อสู้เพื่อรักษาอำนาจอธิปไตยของผืนแผ่นดินไทย

สมาคมทหารผ่านศึกนอกประจำการ จังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดกิจกรรม”ร่วมร้อยดวงใจให้ทหารผ่านศึกพันธุ์ดีที่มั่นคง”พร้อมจัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ตมนต์แคนแก่นคูณ ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00- 22.00 น.ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำภอเมืองหนองบัวสำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวหนองบัวลำภู เพื่อนำรายได้มอบเป็นทุนการศึกบุตรหลาน ช่วยเหลือสวัสติการทหารผ่านศึกผู้ประสบทุกข์ มอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส มอบงินสมทบทุนอาหารกลางวันบ้านเด็กหนองบัวลำภู และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

ร้อยตรีคณพศ ภูมิธนพาณิช นายกสมาคมทหารผ่านศึกนอกประจำการ จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสมาชิกเครือข่ายและพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องทั่วถึง เท่าเทียมเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความรักความสามัคคี มีการสวัสดิการ เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือประสานประโยชน์แก่ทางราชการ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ อยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีสืบไป รายละเอียดอื่นๆติดต่อและสอบถามได้ที่ ร้อยตรีคณพศ ภูมิธนพาณิช นายกสมาคมทหารผ่านศึกนอกประจำการ จังหวัดหนองบัวลำภู 09-304-449 และ 063-505-0884

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู