เลย(ชมคลิป)รพ.เลยคลินิกกัญชาทางการแพทย์แห่งแรก

วันที่ 9 ธันวาคม 2562ณ คลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดคลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลเลย มีนายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย แพทย์ พยาบาลและ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

นายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยกล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายให้โรงพยาบาลจัดให้มีบริการกัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ซึ่งในปัจจุบันเน้นการรักษาใน 5 กลุ่มโรค คือ โรคลมชักดื้อยา คลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด อาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ปลอกประสาทอักเสบ/เสื่อมแข็ง และผู้ป่วยระยะประคับประคอง มะเร็งระยะสุดท้าย ซึ่งโรงพยาบาลเลยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำกัญชามาใช้ในการรักษาทางการแพทย์

จึงได้เปิดคลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลเลย ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้สารสกัดจากกัญชา เข้าถึงสารสกัดกัญชาเพื่อการรักษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรม ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง สำหรับคลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลเลย จะเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00– 16.00 น. โดยมีกระบวนการให้บริการตรวจคัดกรองโรคและอาการตามเกณฑ์ข้อบ่งชี้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ การรักษาทางการแพทย์ด้วยสารสกัดกัญชาในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การใช้ยาและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/จ.เลย /