กาฬสินธุ์(ชมคลิป)เขื่อนลำปาวเตรียมส่งน้ำช่วยเกษตรกรทำนาปรัง 9 ธันวาคมนี้

เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์เร่งปรับพื้นที่นาเตรียมทำนาปรัง หลังเขื่อนลำปาวประกาศเริ่มส่งน้ำช่วยเกษตรกรฤดูแล้งในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นี้ คาดว่ามีพื้นที่การเกษตรเต็มพื้นที่ 2.5 แสนไร่ พร้อมเตรียมส่งน้ำช่วยพื้นที่ลุ่มน้ำชีอีกหลายจังหวัด

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรหลายพื้นที่ ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานเขื่อนลำปาวต่างพากันเร่งไถกลบตอซังข้าวปรับพื้นที่นา เพื่อเตรียมรองรับน้ำในการทำนาปรัง หลังผ่านพ้นฤดูนาปี และเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ ซึ่งทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว โดยมติที่ประชุม JMC กำหนดวันส่งน้ำฤดูแล้ง 2562/2563 ทั้งคลองฝั่งซ้าย และขวา ให้เร็วขึ้น เป็นวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นี้ เพื่อสนับสนุนน้ำให้กับเกษตรกรได้ทำนาปรับและการประมง
นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กล่าวว่า ปัจจุบันเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,538 ล้าน ลบ.ม.จากระดับน้ำกักเก็บ 1,980 ล้าน ลบ.ม.หรือคือเป็น 77 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ในการประชุม JMC หรือคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำปาว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธาน และมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมได้มีมติร่วมกันในการเปิดประตูระบายน้ำ โดยกำหนดวันส่งน้ำฤดูแล้ง 2562/2563 ทั้งคลองฝั่งซ้าย และขวา ให้เร็วขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ไปจนถึงประมาณวันที่ 15 เมษายน 2563 เพื่อให้เกษตรกร และประชาชนผู้ใช้น้ำ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

นายฤาชัย กล่าวอีกว่า สำหรับการบริหารจัดการน้ำจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะส่งน้ำให้กับพื้นที่ในเขตชลประทานเขื่อนลำปาว คาดว่าจะมีประชาชนทำการเกษตรเต็มพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นการปลูกข้าวนาปรังประมาณ 250,000 -260,000 ไร่ ซึ่งได้เตรียมน้ำไว้ 511 ล้าน ลบ.ม.ตลอดฤดูกาล และปัจจุบันยังส่งน้ำนอนคลอง เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้ใช้น้ำ อย่างไรก็ตามในปีนี้เขื่อนลำปาวเป็นเขื่อนเดียวในกลุ่มลุ่มน้ำชีที่มีน้ำเพียงพอ ดังนั้นจึงเตรียมที่จะส่งน้ำลงแม่น้ำปาวลงสู่แม่น้ำชีจำนวน 235 ล้าน ลบ.ม.เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนพื้นที่ลุ่มน้ำชีให้กับเกษตรกร รักษาระบบนิเวศ และใช้ในการอุปโภค บริโภคในช่วงหน้าแล้งทั้ง จ.ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร และยโสธรอีกด้วย แต่ก็ขอความร่วมมือเกษตรกร ประชาชน รู้จักแบ่งปันน้ำ รักษาความสะอาดคูคลอง ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด