ขอนแก่น-หนองเสาเล้าจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 7 ธ.ค.62 ที่สนามกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นายสมพงษ์ ปู่เพ็ง อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอชุมแพ เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายไพรทูล ธรรมภูเขียว นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ธ.ค.62 การแข่งขันกีฬาประกอบด้วย ฟุตบอล 11 คน (ชาย) วอลเล่ย์บอล (หญิง) และเซปักตะกร้อ (ชาย) มีตัวแทนนักกีฬาจากทุกหมู่บ้านในตำบลหนองเสาเล้า เข้าร่วมการแข่งขัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย 10 องศาเซลเซียสในเช้าวันนี้ของพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

สำหรับการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ได้มองเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีก ทั้งเป็นการพัฒนาร่างกายและจิตใจของประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีสุขภาพจิตที่ดี รวมทั้งเป็นการแสดงศักยภาพและการรวมพลังที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนในตำบลหนองเสาเล้า เพื่อเป็นแบบอย่างของชุมชนที่มีความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอื่นๆได้เป็นอย่างดี