รพ.ชุมแพ เปิดห้องเจาะเลือดและระบบสารสนเทศห้องเจาะเลือดที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 มี.ค.62 แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดห้องเจาะเลือดและระบบสารสนเทศห้องเจาะเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชุมแพ โดยมีนางพัชนี คำอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กล่าวรายงาน สำหรับกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มีหน้าที่หลักในการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ ตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ เพื่อให้แพทย์ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยและตรวจรักษาผู้ป่วย

โดยในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนี้จะมีผู้มารับบริการเฉลี่ยวันละมากกว่า 300 คน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัย มีการจัดระบบคิวที่มาตรฐานแน่นอน ป้องกันปัญหา การรอคิวเพื่อรับบริการ ทาง รพ.ชุมแพ จึงได้ร่วมกับบริษัทโรชไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกแบบ ปรับปรุงสถานที่ห้องเจาะเก็บตัวอย่างเลือดให้ได้มาตรฐาน มีช่องเจาะเลือด 4 ช่องเจาะ จัดทำระบบคิวในการรับบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารีบบริการ เชื่อมั่นว่าได้รับบริการตามคิว พร้อมทั้งได้ทำการเชื่อมโยงผลการตรวจทั้งหมด เชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ทำให้แพทย์และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ได้ในทันที โดยทางบริษัทเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า โรงพยาบาลชุมแพถือเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ในอนาคตจะเปิดรับผู้ป่วยได้ถึง 350 เตียง รองรับผู้ป่วยจากหลายอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง เป็นโรงพยาบาลที่มีความทันสมัย ทางด้านอุปกรณ์การแพทย์ มีแพทย์เฉพาะทางครบทุกวงจร อาทิ คลินิค หู คอ จมูก คลินิคจิตแพทย์ รวมถึงมีห้องเอกซเรย์เต้านมด้วยระบบดิจิตอล ที่ทันสมัย มีเพียง 2 เครื่องเท่านั้นในโรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น อุโมงค์เครื่องตรวจอัลตร้าซาวด์ ที่ทันสมัยและโรงงานผลิตขาเทียม ที่ทำขึ้นได้ทันทีหลังจากแพทย์ตรวจวินิจฉัยอนุญาตให้ใช้บริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนที่มีความสงสัยว่าตนเอง ป่วย ให้เข้ามาทำการตรวจรักษาได้ โดยเฉพาะห้องเจาะเลือด ตรวจ รับบริจาคเลือดที่เปิดในวันนี้ ถือว่ามีความทันสมัย สะอาด สะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมาก ซึ่งทางโรงพยาบาลยินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการอย่างดีที่สุด