อุบลราชธานี(ชมคลิป)นายอำเภอโขงเจียมเป็นประธานมอบชุดจิตอาสาพระราชทานฯ

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาศอ.จอส.พระราชทานชุดจิตอาสา
นายปรีดา อุ่นอุดมนายอำเภอโขงเจียม เป็นประธานมอบชุดจิตอาสา ณ หอประชุมอำเภอโขงเจียม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันมอบสิ่งของพระราชทานชุดจิตอาสา แก่ประชาชน จำนวน 150 คน ณ หอประชุมอำเภอโขงเจียม และได้กล่าวให้วาทในการปฏิบัติตนของจิตอาสาให้เหมาะสม หลังจากการกล่าวให้โอวาทเสร็จ นายปรีดา อุ่นอุดม ได้เดินทักท้าย และแนะนำการ ผูกผ้าพันคอ พร้อมได้พูดคุยกับประชาชนที่ได้รับพระราชทานชุดจิตอาสา ให้มุ้งเน้นการทำประโยชน์ร่วมกัน อย่างไม่คาดหวังสิ่งได อีกทั้งยังได้เปิดอบรม CPR (การปฐมพยาบาลเบื้องต้น) ให้แก่ประชาชนที่ได้รับพระราชทานชุดจิตอาสา เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ เมื่อประสบเหตุการณ์จริง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบเหตุได้ทันท่วงที