อุบลราชธานี-โขงเจียมระดมกำลังปกครองตั้งด่านตรวจค้นยาเสพติด

เวลา 15.00 น.ถึง18.00 น. ภายใต้ การอำนวยการ นายกองตรีปรีดา อุ่นอุดม ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอโขงเจียมที่ 11 มอบให้นายหมวดโทศิริศวร ทัศราช ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดิรแดนอำเภอโขงเจียม ที่ 11 ฝ่ายความมั่นคงอำเภอโขงเจียม และนายหมวดตรีวุฒิชัย สอนถา ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดืนแดนอำเภอโขงเจียมที่ 11 ป้องกันอำเภอโขงเจียม นำกำลังพล อส.อ.โขงเจียมที่11 ร่วมกำนันกับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยฝ่ายปกครอง แพทย์สารวัตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ตำบลหนอแสงใหญ่ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด บ้านกุดรือคำ หมู่ 8 และ บ้านวังสะแบงเหนือพบผู้ต้องสังสัย 2 ราย เป็นวัยรุ่น อายุ 17 , 18 ปี จึงได้ทำการเรียกตรวจ ทั้ง 2 เบื้องต้น พบปัสสาวะเป็นบวก 2 ราย ประเภท 1 ยาบ้า และได้ทำการสอบสวน พร้อมทำการบันทึกและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป