ขอนแก่น(ชมคลิป)ชาวไร่อ้อยเมืองหมอแคนขอราคาอ้อยตันละแปดร้อย หลัง(สอน.)ประกาศราคาที่ 720 บาทต่อตัน เตรียมเดินทางเข้าค้านการทำประชาพิจารณ์

นายชัยวัฒน์ คำแก่นคูณ นายกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น เผยว่าสมาคมชาวไร่อ้อยน้ำพองไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในราคาที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สนอ.)ประกาศออกมาราคาตันละ 720 บาท ทางชาวไร่อ้อยไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้จะอ้างเหตุผลว่าค่าเงินบาทแข็งตัว และน้ำตาลทรายล้นตลาดโลก ซึ่งความต้องการนั้นอยากให้ราคาที่ 800 บาทต่อตัน แล้วให้ภาครัฐช่วยอีกตันละ 60-70 บาท ก็จะได้ราคาที่ 800 กว่าบาททำให้ชาวไร่อ้อยพอที่จะอยู่ได้ แต่ถ้ามาที่ 720 ชาวไร่อ้อยเดือดร้อนอย่างแน่นอน

ดังนั้นในการทำประชาพิจารณ์วันที่ 25 นี้ ทางตนเองในฐานะตัวแทนชาวไร่อ้อย เป็นนายกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยอำเภอน้ำพอง จะเดินทางไปคัดค้านว่าราคานี้มันไม่เหมาะสมขั้นต่ำจะต้องอยู่ที่ 800 บาทต่อตัน ทั้งนี้จะมีปัจจัยหลายตัวที่สามารถช่วยเหลือชาวไร่อ้อยได้ อย่างการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยจากส่วนต่างของการจำหน่ายน้ำตาลภายในประเทศ จำนวนกว่า 26 ล้านกระสอบ ก็สามารถนำเงินจำนวนนั้นมาช่วยชาวไร่อ้อยได้ด้วย

รายงานเพิ่มเติมแจ้งว่า สำหรับโรงงานน้ำตาลขอนแก่น จะเริ่มรับอ้อยเข้าหีบในวันที่ 30 พฤศจิกายนศกนี้ โดยจะเริ่มทำการหีบอ้อยในวันที่ 2 ธันวาคม ซึ่งปริมาณอ้อยในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในฤดูการผลิตปีนี้มีจำนวนน้ำเนื่องจากประสบทั้งปัญหาน้ำท่วม และปัญหาภัยแล้งในห้วงเวลาเดียวกัน คาดว่าอ้อยที่จะป้อนโรงงานนั้นจะมีจำนวนน้อย โดยทั่วไปแล้วโรงงานน้ำตาลขอนแก่น สามารถผลิตอ้อยได้ทุกปี จำนวน 2-3 ล้านตัน แต่ในปีนี้ผลผลิตตั้งไว้ที่ 2 ล้านตัน ซึ่งจะต้องรอลุ้นอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีปริมาณอ้อยป้อนโรงงานถึงหรือไม่