กาฬสินธุ์(ชมคลิป)เชิญชวนร่วมกิจกรรมเดินวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดกาฬสินธุ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 8 ธันวาคม นี้

ที่ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีคณะกรรมการฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน ชมรมวิ่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562 ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 05.30 น. จุดปล่อยตัวและเส้นชัย ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังใหม่ แบ่งการวิ่งเป็น ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ วีไอพี สามารถวิ่งได้ทุกระยะ ค่าสมัคร 400 บาท วีไอพี 1,000 บาท รายได้จากการสมัครจะนำไปใช้ในการจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดี มีฐานะยากจนจากท้องถิ่น ให้มีโอกาสรับการศึกษา

สมัครได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังใหม่ ระหว่างวันที่ 20-29 พฤศจิกายน 2562 สอบถามเพิ่มเติม โทร 043 – 811 154 ต่อ 16 และคุณวราพงศ์ โทร 085 757 6006