กาฬสินธุ์(ชมคลิป)ชาวนาเมืองน้ำดำวางกรวยป้องกันอุบัติเหตุตากข้าวบนถนน

ประชุมใหญ่สันนิบาตสหกรณ์จ.กาฬสินธุ์ พบปัญหาการทุจริตในเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรหลายแห่ง เผยเป็นการทำผิดระบบบริหารการเงินทำสมาชิกเครือข่ายเสียโอกาส ขาดทุน และสูญเสียความเชื่อมั่น

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสหกรณ์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสันนิบาตสหกรณ์จ.กาฬสินธุ์ โดยมีคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ เครือข่ายสหกรณ์ต่าง ๆ จาก 18 อำเภอ เดินทางเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนางสาวศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร สหกรณ์จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในการเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ขึ้นมานั้นวัตถุประสงค์หนึ่งคือการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้กับสหกรณ์ฯ ทุกแห่งของจ.กาฬสินธุ์ โดยที่ผ่านมาสันนิบาต ได้ทำงานร่วมกับสหกรณ์ฯต่าง ๆ ในพื้นที่พบเห็นปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้น และได้นำปัญหาทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการแก้ไข โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการตามระบบ ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นสหกรณ์การเกษตรฯ ซึ่งส่วนนี้ได้ขอให้ทีมกฎหมายของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าไปให้คำแนะนำและช่วยเหลือ และวางระบบแก้ไขปัญหาระยะยาวแล้ว

พล.ต.ต.มนตรี กล่าวอีกว่า ปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่พบส่วนใหญ่จะเป็นสหกรณ์การเกษตรฯ จะมีทั้งส่วนที่คณะกรรมทำการทุจริต และมีบางส่วนเป็นเจ้าหน้าที่ที่อาศัยช่องว่างของการรับฝากเงินสดของสมาชิกไม่ได้นำเข้าบัญชี ซึ่งทำให้สมาชิกสหกรณ์ขาดโอกาส ในการสร้างรายได้ บางรายขาดทุน และทำให้เกิดความสูญเสียด้านความเชื่อมั่นกับองค์กรทำให้สหกรณ์ขาดความเข้มแข็งไป อย่างไรก็ตามบทบาทของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ไม่ได้จะเข้าไปจับผิดใด ๆ กับเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ฯ แต่จะเข้าไปให้คำแนะนำและช่วยเหลือมากกว่า โดยตั้งเป้าให้เครือข่ายสหกรณ์ของ จ.กาฬสินธุ์ ปลอดทุจริตและมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน