ศรีสะเกษ-แห่เที่ยววิหารขาว “หลวงพ่อทอง” วิจิตรสวยงามคู่บ้านด่าน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 พ.ย. ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมความสวยงามของวิหารวัดบ้านด่าน ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.ศรีสะเกษ โดยมีการประดับตกแต่งวิหารเป็นสีขาวทั้งหมด รวมถึงหลังคาวิหาร และมีการแกะสลักลวดลายที่สวยงาม โดยบริเวณด้านข้างวิหารทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาได้สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ ส่วนบริเวณบันไดทางขึ้นมีการแกะสลักเป็นรูปพญานาคคดเคี้ยวไปมาอย่างวิจิตรสวยงามและมีเสน่ห์มนต์ขลัง ส่งผลทำให้มีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่ทราบข่าวต่างพากันแห่มาท่องเที่ยวถ่ายรูปกันอย่างต่อเนื่อง

พระครูวิจิตร กาญจนเขต เจ้าคณะตำบลสร้างปี่ เจ้าอาวาสวัดบ้านด่าน เปิดเผยว่า วิหารดังกล่าว เป็นลักษณะ 2 ชั้น ชั้นล่างเปิดโล่งเตรียมสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่าโบราณ ส่วนชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้กราบไหว้และขอพร โดยได้เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2553 มีขนาดความกว้าง 18 เมตร ยาว 28 เมตร ใช้เสา 40 ต้น วัตถุประสงค์ที่สร้างวิหารเพื่อเป็นที่ตั้งประดิษฐานหลวงพ่อทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านด่าน ที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก

โดยในปี พ.ศ. 2553 สำนักศิลปากรที่ 11 กลุ่มโบราณคดี จ.อุบลราชธานี ได้ลงมาตรวจสอบและสันนิษฐานว่า หลวงพ่อทอง เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น หรือประมาณ 150-200 ปี และเคยถูกคนร้ายขโมยไป 2 ครั้ง แต่ไปได้ไม่ไกลถูกวางทิ้งไว้ข้างทางจนถูกจับได้ทุกครั้ง โดยชาวบ้านเชื่อว่า เป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ ของหลวงพ่อทอง เชื่อกันอีกว่านึกขอสิ่งใดมักจะประสบผลสำเร็จดังประสงค์ ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างวิหารดังกล่าวแล้วเสร็จสมบูรณ์จะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.ศรีสะเกษ อีกแห่งหนึ่งด้วย.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน