ศรีสะเกษ-พ่อเมืองดอกลำดวนเป็นประธานในพิธีรับ-ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/2562 และผลัดที่ 3/2562

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 1 พ.ย. ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีรับ-ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ โดยมี พ.อ.บัณฑิต คำเคน สัสดีจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ สัสดีอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการและญาติๆ ทหารใหม่ เข้าร่วมพิธีและให้กำลังใจกับทหารใหม่ที่ถูกส่งเข้ากองประจำการ เป็นจำนวนมาก

พ.อ.บัณฑิต กล่าวว่า สำหรับพิธีรับ-ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนก ทหารบก ทหารอากาศ ผลัดที่ 2/2562 และทหารเรือผลัดที่ 3/2562 รวมจำนวน 665 นาย ซึ่งประกอบไปด้วย ทหารบกส่งมณฑลทหารบกที่ 25 จำนวน 159 นาย ทหารบกส่งกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 280 นาย ทหารอากาศส่งกองทัพภาคที่ 2 และส่งช่วยกองทัพภาคที่ 1 จำนวน 133 นาย ทหารเรือส่งกองทัพภาคที่ 2 และส่งช่วยกองทัพภาคที่ 1 จำนวน 93 นาย ซึ่งในพิธีรับ-ส่ง ในครั้งนี้ สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดนิทรรศการสิทธิของทหารกองประจำการและพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในค่ายทหาร จัดเตรียมที่พักคอยให้กับญาติ รวมทั้งให้บริการน้ำดื่มและไอศกรีมให้กับญาติที่เดินทางมาส่งทหารใหม่ พร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับทหารใหม่และญาติทหารใหม่อย่างใกล้ชิด

ด้าน นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า เมื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ จะได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ได้รับการฝึกฝนอบรม ให้มีความรู้ มีระเบียบวินัย สมกับเป็นชายชาติทหาร และได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น พร้อมดูแลสิทธิต่างๆ เป็นอย่างดี โดย กองทัพบก มีความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญของทหารใหม่ โดยได้จัดให้มีพิธีรับ-ส่ง ในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด รวมถึงหน่วยทหาร อีกด้วย.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน