ขอนแก่นเตรียมทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ในหลวง ร.10 หลังนำ เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดกู่ประภาชัย อ.น้ำพอง ประชาชนเข้าร่วมพิธีต้องสวมใส่เสื้อเหลือง

     วันที่ 19 มี.ค. นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้มาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น น.ส.เบญจวรรณ สุดจริง หน.สนง.จว.ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ คณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เข้าประชุมพร้อมเพรียง  

สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกของจ.ขอนแก่นในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการทำน้ำอภิเษกของจังหวัด การเตรียมการจัดทำพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด ดังนี้ 1.พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 6 เม.ย. เวลา 10.00 น. ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) วัดกู่ประภาชัย บ้านนาคำน้อย ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 2.พิธีทำน้ำอภิเษก วันที่ 8 เม.ย. เวลา 15.00 น. ณ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวงพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 3.พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วันที่ 9 เม.ย. เวลา 09.00 น. ณ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน


จังหวัดได้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 10 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำ เดินทางไปที่วัดกู่ประภาชัย ซึ่งมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ อายุกว่า 700 ปี เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำที่จะนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พบว่าน้ำมีคุณภาพดี สำหรับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดกู่ประภาชัย เป็นสระรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 21.9 เมตร ผนังขอบสระทั้ง 4 ด้าน เรียงด้วยศิลาแลงเป็นขั้นบันไดลงไปบรรจบพื้นสระ ส่วนพื้นสระเป็นดินธรรมชาติที่มีตาน้ำซึม มีน้ำตลอดทั้งปี ที่ผ่านมาเคยมีการอัญเชิญน้ำจากสระไปใช้สำหรับพระราชพิธีสำคัญ ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของสำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น กรมศิลปากร และชาวชุมชนบ้านนาคำน้อย ได้ร่วมมือกันดูแลให้เป็นโบราณสถานอโรคยาศาลที่มีความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และใช้ในงานประเพณีสรงปรางค์กู่ประภาชัยในช่วงวันเพ็ญเดือน 5 ของทุกปีอีกด้วย


นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดได้เตรียมการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ใน 3 ขั้นตอน คือ 1.พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 2.พิธีทำน้ำอภิเษก 3.พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ซึ่งจังหวัดมีคณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ประชุมหลายครั้ง พร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเฉพาะพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดกู่ประภาชัย ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง ที่ได้จัดให้ประชาชนเข้าร่วมในพิธีมากกว่า 5,000 ที่นั่ง ผู้เข้าร่วมในพิธีจะต้องสวมเสื้อเหลือง ข้าราชการสวมใส่ชุดปกติขาว หลังจากนั้นก็จะดำเนินพิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น พิธีกรรมและขั้นตอนต่างๆจะมีความเรียบง่าย สมพระเกียรติ เป็นไปตามโบราณราชประเพณี ซึ่งจะเป็นพิธียิ่งใหญ่ที่สุดที่ประชาชนจะได้ร่วมกันในประวัติศาสตร์ของชาติไทยในชั่วชีวิตของพวกเราทั้งประเทศ

ขณะที่ เจ้าอาวาสวัดกู่ประภาชัย กล่าวว่า บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เคยใช้ในพิธี ฉลองศิริราชสมบัติ ครบรอบ50 พรรษา ในหลวง รัชกาลที่9 และครั้งนี้ ถือเป็นประวัติศาสตร์ของชาวขอนแก่น ที่ รัชกาลที่10 ทรงโปรดเกล้า ให้น้ำในบ่อแห่งนี้เป็นน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งขณะนี้ทางวัดห้ามมิให้ประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าใกล้บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากอาจทำให้มีสิ่งแปลกปลอมตกลงไปในบ่อน้ำ อย่าฃไรก็ตาม ทุกๆ3-7วัน จะมีเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค10 เข้าจรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนถึงวันแระกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์