กาฬสินธุ์(ชมคลิป)ลูกหนี้เฮ ธกส.เมืองน้ำดำ แก้ไขหนี้นอกระบบกว่า 540 ล้าน

ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์ แก้ไขหนี้นอกระบบให้กับลูกค้า ประชาชน อย่างบูรณาการและยั่งยืน เผยดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแล้ว 11,016 ราย วงเงิน 549,804,981 บาท พร้อมสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล สนับสนุนต้นทุนการผลิต ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสาวนปาล์มน้ำมัน อีกกว่า 610,919,490 บาท พร้อมเปิดคลินิกปรึกษาหนี้นอกระบบฟรี ที่ ธกส.ทุกสาขา

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดย ธ.ก.ส. เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยมีนายวุฒิพงศ์ เกษสัญชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จ.กาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงาน จ.กาฬสินธุ์ นายศักย์ ดาหาร คลัง จ.กาฬสินธุ์ นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ลูกค้า ธกส.ร่วมโครงการจำนวนมาก

นายวุฒิพงศ์ เกษสัญชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการคลัง ได้สนองนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนให้แก่ประชาชน โดยมีแนวทางดำเนินการ 5 มิติ ได้แก่ ดำเนินการอย่างจริงจังกับหน้าที่นอกระบบที่ผิดกฎหมาย, เพิ่มช่องทางเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลูกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป, ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้, เพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ และสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้อง

นายวุฒิพงศ์กล่าวอีกว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบดังกล่าว ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ จากการเปิดรับลงทะเบียนแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนทั้งสัญญากู้เงินกู้ สงวนที่ดิน และสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน (ป้องกันหนี้นอกระบบ) สำเร็จแล้ว 11,016 ราย เป็นเงิน 549,804,981 บาท

นายวุฒิพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจาก ธ.ก.ส.จ.กาฬสินธุ์ จะช่วยเหลือเรื่องหนี้นอกระบบแล้ว ยังได้สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร 3 โครงการ คือ โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 จำนวนเงิน 607,784,750 บาท โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 จำนวนเงิน 691,064 บาท และโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562/63 จำนวนเงิน 2,443,676 บาท รวมจำนวนเงิน 610,919,490 บาท

อย่างไรก็ตาม นายวุฒิพงศ์ เกษสัญชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จ.กาฬสินธุ์ ยังกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ทุกสาขา ยังได้เปิดคลินิกให้คำปรึกษาเรื่องหนี้นอกระบบ และเป็นตัวแทนในการช่วยเหลือไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ พร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน ไม่เกิน 100,000 บาท กรณีเพื่อการสงวนที่ดินคืน ไม่เกิน 150,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12/ปี กำหนดชำระคืนภายใน 12 ปี และสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย Flat Rate ต่ำสุด 0.5% /เดือน สูงสุด 0.85/เดือน กำหนดชำระภายใน 5 ปี