บาราย บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ กว่า 800 ปี สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมรโบราณ

บาราย บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ กว่า 800 ปี สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมรโบราณ หนึ่งในบ่อน้ำที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  “บาราย” ตั้งอยู่ในส่วนหนึ่งของโบราณสถานปรางค์กู่ประภาชัย บ้านนาคำน้อย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เผยว่า จังหวัดขอนแก่น โดยนายสมศักดิ์      จังตระกุล   ผู้ว่าราชการ พร้อมด้วยพลตรี สมชาย   ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร-นายสันติ      เหล่าบุญเสงี่ยม    รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงตรวจสอบที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์   ซึ่งเป็นโบราณสถานปรางค์กู่ประภาชัย ที่สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น กรมศิลปากร ได้บูรณะที่เป็นโบราณสถานอโรคยาศาล ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

“บาราย” ถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่มีการอัญเชิญน้ำจากสระแห่งนี้ ไปใช้ในงานพระราชพิธี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิภพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 อาทิเช่น ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี พ.ศ.2530 และพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปี พ.ศ.2554

สำหรับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ เป็นสระรูปสี่เหลี่ยมขนาดความกว้า 11 เมตร ยาว 21.9 เมตร ผนังขอบสระทั้ง 4 ด้าน เรียงด้วยศิลาแลงเป็นขั้นบันไดลงไปบรรจบพื้นสระ จำนวน 15 ขั้น ส่วนพื้นสระเป็นดินธรรมชาติ แต่ได้รับการปรับแต่งพื้นปูด้วยศิลาแลงเพื่อป้องกันดินพังทะลาย โดยกรศิลปากร ซึ่งน้ำไหลซึมออกมาตลอดทั้งปี โดยชาวบ้านนาคำน้อยถือว่าบ่อน้ำแห่งนี้เป็ฯกกว่า บ่อน้ำ แต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจ และความเชื่อทางจิตวิญญาณของชุมชนในหลาย ๆ ด้าน สะท้อนออกมาเป็นเป็นรูปแบบวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งชาวบ้านมักจะนำน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ “บาราย” มาประกอบพิธีต่าง ๆ เสมอ เช่น ประเพณีการอาบน้ำจากบ่อน้ำบาราย ในช่วง วันเพ็ญเดือน 12 และใช้ในงานประเพณีสรงปรางค์กู่ประภาชัย ในช่วงวันเพ็ญ เดือน 5 ของทุกปีอีกด้วย

ทางด้านนายสมศักดิ์      จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพสกนิกรชาวจังหวัดขอนแก่น ที่จะได้นำน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  ที่วัดกู้ประภาชัย   ซึ่งถือเป็นบ่อน้ำ ที่จะได้นำน้ำจากบ่อแห่งนี้ ไปร่วมในงานพระราชพิธีมหามงคล ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งทางจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับทุกหน่วยงานตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จะได้จัดเตรียมพิธีกรรม ในการตักน้ำจากบ่อนำศักดิ์(บาราย) ในวัดกู่ประภาชัยแห่งนี้  บ้านนาคำน้อย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง ไปร่วมเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูรต่อไป

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ “บาราย” เป็นหนึ่งของโบราณสถานปรางค์กู่ประภาชัย ตั้งแต่ครั้งแรกสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมร เมื่อประมาณ 800 ปีมาแล้ว ซึ่งได้รับการบูรณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในความดูแลของสำนักงานศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านนคำน้อย เป็นโบราณสถานอโรคยาศาล อันสมบูรณ์ที่สุดแห่งในประเทศไทย ที่มากด้วยคุณท่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม

ยศวิน รัตนโชติ