กาฬสินธุ์(ชมคลิป)เขื่อนลำปาวเตือนเกษตรกรกักเก็บน้ำป้องกันกุ้งน็อคก่อนหยุดส่งน้ำตามฤดูกาล

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว เตือนกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม และเกษตรการกักเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในปลายฝนต้นหนาวเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี ระบุมีเวลาอีก 15 วันคงเพียงพอ โดยจะเริ่มปิดส่งน้ำตามฤดูกาลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามสภาพอากาศและการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาว ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ พบว่าในส่วนของข้าวนาปีเริ่มเข้าสู่ช่วงตั้งท้องและถอดรวง คาดว่าเริ่มเก็บเกี่ยวช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ในขณะที่ในส่วนกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ที่อาศัยน้ำจากคลองชลประทานลำปาวหรือเขื่อนลำปาว เป็นน้ำต้นทุนในการเลี้ยงนั้น ชาวนากุ้งต่างเร่งให้อาหารกุ้ง เพื่อให้ให้เติบโตทันจับจำหน่าย ซึ่งปกติจะค้าขายดีมากในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึง

นายพงษ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อำนวยการโครงกางส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) มีมติส่งน้ำฤดูฝนปี 2562 โดยเป็นการเสริมน้ำฝน เพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรเขตชลประทานเขื่อนลำปาว ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่จะถึงนี้

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวอีกว่า การส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรนั้น ผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงคือกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาข้าว และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ทั้งนี้ ในช่วงปลายฝนต้นหนาว เป็นช่วงที่ต้นข้าวไม่จำเป็นต้องใช้น้ำแล้ว เพราะเป็นระยะที่กำลังตั้งท้องและถอดรวง รอเมล็ดข้าวแก่และเก็บเกี่ยวต่อไป ขณะที่ในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามหรือชาวนากุ้ง ยังจำเป็นต้องใช้น้ำในการเปลี่ยนถ่ายในบ่อกุ้งอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันน้ำเสีย ประกอบกับเป็นช่วงที่เร่งให้อาหารกุ้ง เพื่อเร่งการเจริญเติบโตให้ทันจับจำหน่ายในเทศกาลปีใหม่ จึงจะส่งผลทำให้น้ำเสียเร็ว และอาจจะประสบวิกฤตกุ้งน็อคตายได้ หากไม่มีน้ำเปลี่ยนถ่ายเพียงพอ

“ในช่วงดังกล่าว เป็นช่วงที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวปิดการส่งน้ำ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น จึงขอเตือนชาวนากุ้ง ตลอดจนเกษตรกรที่ปลูกพืชต่างๆให้ดำเนินการกักเก็บน้ำไว้ เช่น เติมน้ำไว้ในบ่อให้มากขึ้น หรือทำบ่อพักน้ำไว้ใช้ยามจำเป็น ก็จะเป็นการบรรเทาเหตุและลดความสูญเสียได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังมีเวลาอีก 15 วันที่จะปิดน้ำ ชาวนากุ้งคงกักเก็บน้ำได้ทัน” นายพงษ์ศักดิ์กล่าว

อย่างไรก็ตาม สำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาวปัจจุบันมีจำนวน 1,667 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุอ่าง 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 84.22% ซึ่งเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรมทำนาปรังและเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในฤดูแล้งแน่นอน