เลย(ชมคลิป)รองพ่อเมืองเลยทำกิจกรรมอาสาถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ลานกิจกรรมปรอทยักษ์

เมื่อเวลา10.30 น.วันที่ 13 ต.ค. 62) ที่ลำห้วยหึ่น ปรอทยักษ์ บ้านหนองบง ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมอาสาถวายพระราชกุศลที่ลำห้วยหึ่น ปรอท ยักษ์ บ้านหนองบง ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คู คลอง และร่วมกันทาสี ที่นั่ง และ ฐานปูน ปรอทยักษ์ ให้สวยงาม เพื่อต้อนรับ นักท่องเที่ยว ซึ่งจะเดินทางมาท่องเที่ยว ที่อำเภอภูเรือในช่วงฤดูการท่องเที่ยว

และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทั่วหล้าอันหาที่สุดมิได้ สร้างความรัก ความสามัคคี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน โดยจิตอาสาพระราชทาน ในเขตตำบลหนองบัว

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/จ.เลย /