มหาสารคาม แห่ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าแน่น กกต.มั่นใจไร้ปัญหา

มั่นใจคนมาใช้สิทธิ์ 80 - 100 เปอร์เซ้นต์ และไร้ปัญหาในระหว่างการลงคะแนนแน่นอน

ที่โรงเรียนผดุงนารี อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับลงคะแนนล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ของเขตเลือกตั้งกลางที่ 1 ได้มีประชาชนทยอยเดินทางมาลงคะแนนใช้สิทธิ์ล่วงหน้ากันอย่างคึกคักตั้งแต่เช้า โดยส่วนใหญ่ต่างเป็นข้าราชการที่ต้องทำงานหรือมีหน้าที่ในวันที่ 24 มีนาคม และประชาชนจากต่างจังหวัดที่มาทำงานในจังหวัดมหาสารคามและไม่สะดวกที่จะกลับไปลงคะแนนเสียงในภูมิลำเนาได้ ท่ามกลางความดูแลความสงบของตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

พ.ต.ท.อุกฤษฏ์ ภู่หริย์วงศ์สุข ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า หน่วยเลือกตั้งกลางเขตที่ 1 หอประชุมโรงเรียนผดุงนารี ถือว่าเป็นหน่วยที่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตมากที่สุด ซึ่งทาง กกต.ได้แบ่งพื้นที่สำหรับลงคะแนนไว้ 15 หน่วย มีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อยภายใน ส่วนภายนอกมีนักเรียน รด.จิตอาสาจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมและโรงเรียนผดุงนารีจำนวน 50 คน คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงคะแนน มั่นใจคนมาใช้สิทธิ์ 80 – 100 เปอร์เซ้นต์ และไร้ปัญหาในระหว่างการลงคะแนนแน่นอน

โดยจังหวัดมหาสารคามมีผู้มาลงทะเบียน 11,609 คน มี 15 หน่วยเลือกตั้ง โดย กกต.มหาสารคาม ได้มีการเตรียมพร้อมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตั้งแต่เวลา 8.00- 17.00 น ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านไปลงทะเบียนไว้ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์หมายเลข 043 777 481