ร.ร.ชุมแพบริบาล ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2 หลักสูตร

โรงเรียนชุมแพบริบาล จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2 หลักสูตรพร้อมแนะนำแนวทางทำงานต่างแดน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 มี.ค.62 นายสุชาติ แสงอุไร ข้าราชการบำนาญ กรมการจัดหางาน อดีตรองอัครราชทูต ที่ปรึกษาแรงงาน สำนักงานแรงงานไทย ในญี่ปุ่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 40 ประจำปี 2562 จำนวน 42 คน โดยมีนางณัฏฐ์ชุดา วรรณะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพการบริบาล คณะกรรมการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ

สำหรับโรงเรียนชุมแพบริบาล เปิดสอน 2 สาขาวิชา 1.การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ระยะสั้น 3 เดือน 2.หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น กลาง สูง รับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18 ปี ถึง 35 ปี เข้าศึกษาในหลักสูตร พนักงานผู้ช่วยพยาบาล จบแล้วมีงานทำ มีสถานประกอบการ คลินิก โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน หลายแห่งร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อรับนักศึกษาเข้าทำงาน พร้อมแนะนำแนวทางนักศึกษาที่สนใจไปทำงานด้านการพยาบาลดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Related posts