เลย(ชมคลิป)พัฒนาการจังหวัดเลยกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนปีที่ 57

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่วัดโพนงาม บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนปีที่ 57 มีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานชมรมข้าราชการพัฒนาชุมชนสัมพันธ์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย ประธานชมรมผู้นำอชจังหวัดเลย กลุ่มองค์กรเครือข่ายภาคเอกชน และผู้มีเกียรติร่วมงาน


นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดเลยกล่าวว่า ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ให้จังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนปีที่ 57 ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อน้อมนำถึงคุณูปการ ในการก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน กระตุ้นให้ข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนผู้นำชุมชน เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน มีความรัก ความภาคภูมิใจ มีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย จึงกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ วัดโพนงาม บ้านติดต่อตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การใส่บาตรพระสงฆ์ และพิธีธรรมทางศาสนา การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ ข้าราชการพัฒนาชุมชนที่เสียชีวิตไปแล้ว การอ่านสารอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน มอบเกียรติบัตร ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสัมมนาสัมมาชีพชุมชนจำนวน 14 ราย มอบเกียรติบัตรการประกวดผ้าไทยทอมือดีเด่นในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมีประจำปี 2562 จำนวน 1 ราย มอบเกียรติบัตรประเภทผู้นำชุมชนประจำปี 2562 โดยการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ผ่านเกณฑ์การประเมินตามระบบมาตรฐานพัฒนาชุมชนจำนวน 49 ราย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/จ.เลย /