เลย(ชมคลิป)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิกออฟจัดระเบียบสายไฟทั่วประเทศ

วันที่ 25 กันยายน 2562 ที่เต็นท์ชั่วคราว ข้างศาลากลางจังหวัดเลย ถ.จรัสศรี อ.เมืองเลย จ.เลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน เปิดกิจกรรม คิกออฟ จัดระเบียบ สายสื่อสาร โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า 74 จังหวัด ทั่วประเทศ โดย นายประศาสน์ กระจ่าวถ้อย รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย พอ.อำนวย ยอดพัน รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 28 พ.ต.อ.รังสิต พันทุวัน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย นางไคริกา ศิรประภาเดโช ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย ผู้แทนหน่วยงาน บริษัทสายสื่อสารโทรคมนาคม ร่วมงาน

นายประศาสตร์ กระจ่างถ้อย รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย กล่าวว่า ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสาร เป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน ยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็ว โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธี โดยการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำสายลงใต้ดิน และการแก้ไขปัญหาสายบนเสาไฟฟ้า แต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูง อีกทั้งพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมาก การนำสายลงดินจึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญๆบางส่วนเท่านั้น โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลักเพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ

ในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยราชการจังหวัดทั้ง 74 จังหวัด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสายไฟ และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยส่วนรวม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีกด้วย ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน ผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสาร และเคเบิ้ลทีวี เข้าร่วมดำเนินการ ต่อจากนี้จะเป็นกระบวนการยุบรวมสายสื่อสารให้มีสายคงเหลือเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในที่สุด

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ /จ.เลย /