(ชมคลิป)จังหวัดเลยจัดโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ร.10

เมื่อเวลา 11.00 น วันที่ 9 กันยายน 2562 ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านไฮตาก ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก มีนายสมคิด พงศ์สมานวรกุล นายอำเภอภูเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภูเรือบูทีคโฮเทลแอนด์ซาวน่า ร่วมงาน

นายอำนวย วงศ์อุดมมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สำนึกอย่างหาที่สุดมิได้ ในพระมหากรุณาธิคุณ และการได้สนองเบื้องพระยุคลบาทอย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบัติภารกิจ และหน้าที่ด้านการพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตาม โครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคง และประยุกต์ใช้ความรู้จากแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีพอย่างยั่งยืน

โครงการประกอบด้วย 2 กิจกรรม 1. กิจกรรมพัฒนาทักษะ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติ สาขาการทำหน้ากากผีบุ้งเต้า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย เกษตรกรผู้ปลูกน้ำเต้าในอำเภอภูเรือ และประชาชนทั่วไป อายุไม่น้อยกว่า 15 ปี จำนวน 20 คน จากโรงเรียนบ้านโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 2. กิจกรรมจัดงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษกผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดเลยจำนวน 101 คน โดยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ได้แก่ทาสีรั้วตัดหญ้าปลูกต้นไม้และทำความสะอาดบริเวณวัด

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/จ.เลย /