ร้อยเอ็ด/รองหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ลงพื้นที่ภาคอีสาน ช่วยผู้สมัคร สส.หาเสียงโค้งสุดท้าย ประกาศจุดยืน หนุน ลุงตู่ เป็นนายก

พลเอก ลือพงษ์ โชติวิทยากาญจน์ รองหัวหน้าพรรค ประชาชนปฏิรูป พร้อมด้วย นายธนพัฒน์ สุขเกษม รองเลขาธิการพรรค นายชาติชาย ทาเกิด นายสมหวัง นันทชัยกรรมการบริหารพรรค และนางสาวเบญจมาศศรี แสนบัว ผู้สมัคร สส.บัญชีราย ชื่อลงพื้นที่หาเสียงในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และในตลาดสดทุ่งเจริญ ช่วยนายถนอมรัฐ ชลอเลิศ ผู้สมัคร สส.ร้อยเอ็ด เขต 1 ท่ามกลางการต้อนรับของพ่อค้า แม่ค้าในตลาดคึกคัก จากนั้นเดินทางไปพบปะกับพี่น้องประชาชน เพื่อช่วยหาเสียงให้กับ นางสาวนิศรัตน์ ควรสุทธิ ผู้สมัคร สส.ร้อยเอ็ด เขต 5 ที่บ้านโพธิ์น้อย ต.แสนสุข อ.พนมไพร ก่อนจะเดินหน้าลุยหาเสียงช่วยผู้สมัคร สส.เขตอื่นๆ ครบทั้ง 7 เขต

รองหัวหน้าพรรค กล่าวว่า วันนี้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรค ให้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ช่วยผู้สมัคร สส.ของพรรคหาเสียงช่วงโค้งสุดท้าย พบว่าขณะนี้คะแนนเสียงของผู้สมัครจากพรรคเรากำลังดีขึ้นตามลำดับ โดยการหาเสียง ชูนโยบายคุณธรรมนำการเมือง น้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาทุกข์ร้อนให้ประชาชนอย่างยั่งยืน ให้พรรคประชาชนปฏิรูปเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ โดยจัดตั้งสภาประชาชนปฏิรูปจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดเพื่อเป็นเครื่องมือของประชาชน ในการตรวจสอบ ถ่วงดุลเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ ในจังหวัดนั้น และแก้ไขปัญหาทุกข์ร้อนให้ประชาชนด้วยกฎหมายจนถึงที่สุด เป็นพรรคฝ่ายคุณธรรม สร้างมิติใหม่ของพรรคการเมือง เป็นผู้นำในการปฏิรูปพรรคปฏิรูปการเมือง ปราศจากการให้อามิสสินจ้างอย่างแท้จริง พรรคประชาชนปฏิรูปดำเนินการด้วยความเปิดเผย โปร่งใส ตรงไปตรงมา รวมทั้งโครงการปลูกไม้โตเร็วช่วยเหลือเกษตรกร ตามนโยบายของนายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคฯ

พลเอกลือพงษ์ โชติวิทยากาญจน์ ประกาศชัดในการหาเสียงว่า พรรคประชาชนปฏิรูป ขอสนับสนุนให้ลุงตู่เป็นนายกต่อไป ซึ่งการลงพื้นที่วันนี้ ได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ดทุกเขตเป็นอย่างดี