ร้อยเอ็ด-องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม


เมื่อเวลาประมาณ 10:00 น. วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 หอประชุมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ได้เดินทางมาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ที่ผ่านมา มีราษฎรผู้ประสบภัยเข้ารับสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยอำเภอเสลภูมิ 810 ครัวเรือนและมีผู้แทนผู้ประสบภัยจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ดอำเภอธวัชบุรี และอำเภอเมืองสรวงมาร่วมรับสิ่งของพระราชทานจำนวน 1850 ครัวเรือนรวม 2660 ครัวเรือนหลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ที่หมู่บ้านบึงเกลือ อ.เสลภูมิ ได้ลุยน้ำท่วมเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่ชาวบ้านที่กำลังประสบภัยน้ำท่วม หลังจากนั้นได้เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดให้กับราษฎรอีก 500 ครัวเรือนและมีผู้แทนผู้ประสบอุทกภัยภายในพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย มารับสิ่งของพระราชทานจำนวน 148 คนเงินรวมทั้งสิ้น 648 ครัวเรือน.