ขอนแก่น(ชมคลิป)ที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลุยมอบของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมรอบแนวขอบบ้านไผ่รอบแก่งละว้า


ที่ลานวัดบ้านชีกกค้อ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายยุทธพล อังกีนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายโสภณ ทองดี,นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่บริเวณหมู่บ้านที่ตั้งอยู่รอบบริเวณแก่งละว้า ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำที่ไหลจากลำห้วยจิก ซึ่งน้ำได้เอ่อล้นจนทำให้ไหลบ่าเข้าท่วมชุมชนต่าง ๆในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และเทศบาลบ้านไผ่ ได้รับความเสียหายหลายร้อยหลังคาเรือน โดยเกิดจากอิทธิพลของพายุโพดุล

ทั้งนี้ทางคณะปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการลงเรือท้องแบนเดินทางเข้าไปยังหมู่บ้านชีกกค้อเพื่อมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมหญ้าแห้งซึ่งเป็นอาหารสัตว์ให้กับชาวบ้านจำนวน 300 ชุด

นายยุทธพล อังกีนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในการลงพื้นที่เพื่อเป็นการให้กำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอบ้านไผ่ ซึ่งที่บ้านซีกกค้อ ก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ติดกับแก่งละว้า ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำที่ไหลมาจากตัวอำเภอบ้านไผ่ ก่อนที่จะไหลลงสู่ลำน้ำชี ทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบว่าจะต้องการพัฒนาพื้นที่แก่งละว้าเพื่อให้เป็นพื้นที่แก้มลิงรองรับน้ำให้ได้มากที่สุด ก่อนที่จะไหลลงสู่ลำน้ำหลักต่อไปอีกด้วย