ขอนแก่น(ชมคลิป)สร้างฝายชะลอน้ำแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งมอบฝ่ายชะลอน้ำตามโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

ที่ลำห้วยทรายดูน บ้านโคกกลาง ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น นายภักดี วงษาพรหม ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบฝ่ายชะลอน้ำกั้นลำห้วยทรายดูน โดยฝายชะลอน้ำแห่งนี้ใช้วัสดุคอนกรีตที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ อาทิ เสาไฟฟ้า เสาตอหม้อ และคอนกรีตอัดแรง ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำมาสร้างเป็นฝ่ายสำหรับกักเก็บน้ำให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ตัวฝ่ายมีความยาว 12 เมตร กว้าง 5 เมตร สูงประมาณ 1 เมตร 50 เซนติเมตร ใช้เสาไฟฟ้าคอนกรีตประมาณ 150 ต้น มีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 75 ครัวเรือน ประชากร 380 คน พื้นที่การเกษตรทั้งนาข้าว ไร่อ้อย และไร่นาสวนผสมกว่า 1000 ไร่ นอกจากนี้ผู้ที่มาร่วมงานยังได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงในลำห้วย เพื่อให้ขยายพันธุ์ไว้เป็นแหล่งอาหารให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป

ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ลำห้วยทรายแห่งนี้มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร มีต้นกำเนิดจากภูเขาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วงฤดูฝน น้ำในลำห้วยจะมีน้ำมาก แต่ไม่สามารถกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ เนื่องจากไม่มีฝายกักเก็บน้ำหรือฝายชะลอน้ำ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงเข้าดำเนินการสำรวจและสอบถามความต้องการของชาวบ้าน และเริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทันทีที่การก่อสร้างฝายแล้วเสร็จ เป็นช่วงนี้มีฝนตกลงมาและมีน้ำเต็มลำห้วย ทำให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อการเกษตร การเกษตร และนำน้ำไปใช้สำหรับผลิตประปาหมู่บ้านด้วย และเมื่อสิ้นสุดฤดูฝน ก็จะมีน้ำให้ประชาชนได้ใช้ในฤดูแล้งด้วย