ชัยภูมิ(ชมคลิป)รำลึกเส้นทางสายวรรณกรรมนักเขียนอีสาน – สปป.ลาว ยาวนาน 29 ปี

เมื่อปี พ.ศ. 2533 อุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป็นสถานที่รวมนักกวี นักเขียนตัวแทนฝ่ายลาวที่มาเยือนนานถึง 29 ปี ได้เชื่อมสายสัมพันธ์กันยาวนาน จนมีนักเขียนรุ่นใหม่เกิดขึ้นทั้งไทย และลาวอีกเป็นจำนวนหนึ่ง

ซึ่งเมื่อกลางเดือน สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สโมสรนักเขียนภาคอีสานแห่งประเทศไทย ได้มีโอกาสให้การต้อนรับสมาคมนักประพันธ์ลาว โดยนักเขียนไทย และนักประพันธ์ลาวที่เคยมาเยือนเมื่อ 29 ปีก่อน และได้มีโอกาสเดินทางมาเยือนอีกครั้งอย่างเช่น นางผิวลาวัน หลวงวันนา นักเขียนสตรีหนึ่งเดียวในคณะของลาว พร้อมนายสมสุก สุกสะหวัด และ นายบุนทะนอง ชมไชผน ที่เคยมาในนามสมาคมนักเขียนหนุ่ม แต่พอวันนี้อายุล่วงเลยไปมาก ทำให้ภาพแห่งความสุขและความทรงจำได้กลับมาอีกครั้ง ส่วนนักเขียนไทยอีสาน ที่มีโอกาสร่วมบรรยากาศใน 29 ปีก่อนและกลับมาอีกครั้งในปีนี้คือ นายสมคิด สิงสง นายสังคม เภสัชมาลา พร้อมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เมืองพญาแล คือ นายนพสณฑ์ เสฏฐรังสี นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิ ก็มาเข้าร่วมทั้งในอดีต (2533) และปัจจุบัน (2562)

ด้าน นายศรายุทธ อักษราพิจารณ์ นักเขียนอีสาน เจ้าของนามปากกา “เจน อักษราพิจารณ์ ” กล่าวว่า การเดินทางมาเยือนเมืองอีสานของเพื่อนมิตรญาติน้ำหมึกจากสมาคมนักประพันธ์ลาว ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมีภารกิจและกิจกรรมที่เกิดขึ้นถึง 4 กิจกรรม ที่ได้ทำร่วมกับสโมสรนักเขียนภาคอีสานแห่งประเทศไทย โดยกิจกรรมแรก วันที่ 16 สิงหาคม 2562 คืองาน “มหกรรมอ่านบทกวีอีสาน-ลาว” ครั้งที่ 4 ที่ได้จัดต่อเนื่องกันมา และจะมีการจัดงาน “มหกรรมหนังสือภาคอีสาน” จัดช่วงวันที่ 1 เมษายน โดยมีหัวข้อ “วรรณกรรมสะพานทองเชื่อมใจ” ในโอกาสก่อตั้งสโมสรนักเขียนภาคอีสานครบ 30 ปี และสมาคมนักประพันธ์ลาวครบ 29 ปี ส่วนกิจกรรมที่สอง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ร่วมทำบุญคอกควาย สมคิด สิงสง ศิลปินมรดกอีสานที่ถือโอกาสทำบุญและจัดแสดงนิทรรศการภาพเขียนสีน้ำของตนเอง ที่เฮือนดินตีนภู อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น และ กิจกรรมที่สาม ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 คือภารกิจย้อนรอยความทรงจำ คณะขวนขวายก่อตั้งสมาคมนักประพันธ์ลาว ที่เคยเดินทางมาเยือนอีสาน เมื่อปี 2533 ที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ และมีงานสัมมนา วรรณกรรมสองฝั่งโขง ครั้งแรกเกิดขึ้นในปีนั้น

กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักคิด นักเขียน นักกวี นำโดยนายสังคม เภสัชมาลา ประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสานแห่งประเทศไทย และคณะนักเขียนจากสโมสรนักเขียนแห่งประเทศไทย นางผิวลาวัน หลวงวันนา รองประธานสมาคมนักประพันธ์ลาว และคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกิจกรรมรำลึกความหลัง อ่านบทกวี และเปิดป้ายศาลานักเขียน ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเตรียมจัดเป็นบ้านพิพิธภัณฑ์นักเขียนลาว – อีสานในอนาคต และกิจกรรมที่สี่ ที่แทรกเข้ามา โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และนายนพวงศ์ พฤษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน ชวนทุกคนไปปลูกต้นไม้ที่ป่าโล่ใหญ่ ป่าที่นายกฯเคยมาปลูกและเป็นป่าที่ผู้ว่าฯอยากให้เป็นป่า 5 สีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ

ทุกกิจกรรมที่เกิดคือความสุขและความอิ่มใจทั้งคนมาเยือนและคนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ยังได้พาไปชมต้นไม้ที่นักเขียน 6 คนสมัยนั้น เคยปลูกมาก่อนเมื่อ 29 ปีที่ผ่านมา ยังคงเจริญเติบโตเหมือนความสัมพันธ์ของนักเขียนทั้งสองฝ่าย ยิ่งทำให้เห็นแน่ชัดว่า “วรรณกรรม” คือสะพานทองที่เชื่อมหัวใจคนสองประเทศเข้าหากันอย่างแจ่มชัด
ขอบคุณ : ข้อมูล facebook : สโมสรนักเขียนภาคอีสานแห่งประเทศไทย/สุมาลี สุวรรณกร
ขอบคุณภาพ ปี พ.ศ. 2533 : Bounthanong Xomxayphol

Related posts