ชัยภูมิ(ชมคลิป)เปิดศึกแย้งน้ำจากลำน้ำชีใกล้แห้งขอดหนักคาดเหลือสูบช่วยประปาได้อีกไม่เกินสัปดาห์วิกฤติ

ในรอยต่อช่วยการประปาใน 2 อำเภอ หนองบัวระเหว-บ้านเขว้า ได้อีกไม่เกินสัปดาห์วิกฤตหนัก หลังเกิดปรากฏการณ์ฝนตกน้อยผิดปกติในพื้นที่จ.ชัยภูมิมายาวนานหลายเดือน อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในรอบหลายสิบปี พิษฝนแล้งฝนตกยังไม่ทั่วฝนยังส่งผลกระทบชาวชัยภูมิหนักต่อเนื่อง!

( 21 ส.ค.62 ) ขณะที่จ.ชัยภูมิ ภายหลังจ.ชัยภูมิได้ประกาศเป็นเขตประสบภัยแล้งครอบคลุมทั้งจังหวัดทั้ง 16 อำเภอ ของจังหวัดชัยภูมิแล้ว สถานการณ์ขาดแคลนน้ำยังคงต้องติดตามสถานการณ์ในทุกพื้นที่กันอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ผ่าวิกฤตให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ใช้ไปจนกว่าจะมีฝนตกลงมา ซึ่งคาดว่าอีกไม่เกิน 2 เดือน จ.ชัยภูมิ จะเข้าสู่ภาวะวิกฤตขาดแคลนน้ำประปาไว้เพื่ออุปโภค บริโภค ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้เป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่

ซึ่งล่าสุดต้นทุนที่มีอยู่เพื่อการผลิตประปาทั้งในอ่างเก็บน้ำทั้งในเขื่อนลำปะทาว เขื่อนจุฬาภรรณ์ และในลำแม่น้ำชี ซึ่งจ.ชัยภูมิเป็นจุดต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาภูเขียว อ.หนองบัวแดง ในปัจจุบันลำน้ำชีก็เกิดการแห้งขอดเป็นช่วงๆตลอดทั้งสายยาวกว่า 100-200 กิโลเมตร และในส่วนของเขตอ.เมืองชัยภูมิโซนเศรษฐกิจ จะสามารถเหลือน้ำสำรองไว้ผลิตประปา ให้บริการประชาชนในเขตอำเภอเมือง ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญไปได้ประมาณไม่เกิน 2 เดือนจากนี้ไป ซึ่งล่าสุดเริ่มมีจุดใกล้วิกฤตแล้งหนักในเขตรอยต่อของเขตอ.หนองบัวระเหว อ.บ้านเขว้า อ.จัตุรัส และรอยต่อเขตอ.เมืองชัยภูมิ อีกบางส่วน ซึ่งจุดนี้จะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ประจำในลำแม่น้ำชีที่ยังพอเหลือต้นทุนน้ำเก็บไว้สูบขึ้นมาเพื่อการประปาไปช่วย อ.หนองบัวระเหว และอ.บ้านเขว้า ยาวมาถึงอ.จัตุรัสและอ.เมืองชัยภูมิ บางส่วน

เริ่มเกิดปัญหามีโรงงานใกล้พื้นที่ได้ลงมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และสูบไม่หยุดตลอด 24 ชั่วโมง และทำให้ชาวบ้านในพื้นที่หวั่นเกรงว่า หากปล่อยเป็นเช่นนี้ต่อไป ในเรื่องการสูบต้นทุนน้ำในลำชีจุดนี้เหลืออยู่ ที่จะเก็บไว้ใช้เพื่อผลิตประปาในพื้นที่รอยต่อ 2 อำเภอที่ อ.หนองบัวระเหว และอ.บ้านเขว้า จะกระทบหนักและคาดว่าจะเหลือน้ำให้สูบขึ้นใช้ด้านการประปาในจุดนี้ได้อีกไม่เกิน 1 สัปดาห์จากนี้ไป จึงอยากฝากวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงมาแก้ปัญหาในจุดนี้ที่มีการเปิดศึกแย้งสูบน้ำกันทั้งเพื่อการเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรมในจุดนี้จะส่งกระทบหนักหนักด้านการขาดแคลนน้ำไปผลิตประปาให้กับชาวบ้านในหลายพื้นที่ตามมาอีกจำนวนมาก////