ขอนแก่น-มอบพันธุ์ไม้เพื่อร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

สนับสนุนร่วมปลูกป่า นายรัชพล คำอ้อ ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพอง รับมอบพันธุ์ไม้และน้ำดื่มจากบริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด จำนวน 1,100 ต้น เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสพระราชพิธีราชาภิเษก ณ โดยมีประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากพื้นที่สาธารณะบ้านหนองบัวเงิน ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น