ขอนแก่น(ชมคลิป)น้ำฝนไม่สามารถเติมน้ำให้กับเขื่อนอุบลรัตน์ เมืองหมอแคนประกาศภัยแล้งครบ 26 อำเภอ


              วันที่ 14 ส.ค. 62  นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หลังจากที่ได้ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯมีมติให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ 24 อำเภอ 175 ตำบล 1,961 หมู่บ้าน 53 ชุมชน ต่อมาเพิ่มเติมอีก 2 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอหนองเรือ และ อำเภอบ้านฝาง โดยทั้ง 26 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง(ฝนทิ้งช่วง)  ซึ่งตรวจสอบเบื้องต้นมีนาข้าว พืชสวน พืชไร่  เสียหายประมาณ 1.7 ล้านกว่าไร่ ถ้าคิดความเสียหายตามจำนวนไร่ ประมาณ 1,900 กว่าล้านบาท จึงต้องมีการนัดประชุมเพื่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง) เพื่อจะได้แจ้งให้ส่วนกลางรับทราบหาทางช่วยเหลือแบบเร่งด่วนโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะตกไร่ละ 1,113 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562          

          ขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ขณะนี้มีปริมาณกักเก็บอยู่ที่ 540 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของความจุอ่าง ขณะที่ได้ใช้น้ำก้นอ่างไปแล้ว 41 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีน้ำไหลเข้าเขื่อนประมาณ 6 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น โดยทางเขื่อนอุบลรัตน์จะยังคงระบายวันละ 5 แสนลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยรักษาสภาพนิเวศน์ของลำน้ำพอง.

Related posts