ขอนแก่น(ชมคลิป)ทีเส็บเดินหน้าเก็บข้อมูลเครือข่ายไมซ์ภาคอีสาน สร้างระบบฐานข้อมูลไมซ์ไทย ชูขอนแก่นไมซ์ซิตี้ เป็นต้นแบบเชื่อมโยงการสร้างระบบฐานข้อมูลไมซ์ของจังหวัดกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อสร้างแพลทฟอร์มเชื่อมโยงการค้าและธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งระบบ เชื่อมั่นผลักดันไทยสู่เบอร์หนึ่งในใจนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจทั่วโลก


          วันที่ 13 ส.ค.62 ที่โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดโครงการ Thai MICE Connect หรือโครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ สินค้า บริการของอุตสาหกรรมไมซ์ระดับภูมิภาค และเวทีเสวนาหัวข้อ “วัตถุประสงค์ของโครงการ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ Thai MICE Connect สำหรับผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่ รายย่อย และ กลุ่มลูกค้าไมซ์ในทุกระดับ โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดโครงการ

      นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า การพัฒนาข้อมูลไมซ์ระดับชาติ มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ โดยใช้อุตสาหกรรมไมซ์นำ ด้วยการสร้างศูนย์กลางข้อมูลไมซ์ระดับชาติที่จะเป็นประโยชน์กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทีเส็บจึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 10 หน่วยงาน เดินหน้ายกระดับธุรกิจไมซ์ผ่านนวัตกรรมข้อมูล ริเริ่มโครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ สินค้าบริการของอุตสาหกรรมไมซ์ระดับภูมิภาค ภายใต้ชื่อ  “Thai MICE Connect” หรือระบบรวบรวมฐานข้อมูลผู้ประกอบการสินค้าบริการในทุกรูปแบบ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วประเทศที่ชัดเจน ถูกต้อง  แม่นยำ ครบถ้วน สร้างเป็น E-Marketplace ของธุรกิจไมซ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งแรกของไทย

      นางศุภวรรณ กล่าวอีกว่า จังหวัดขอนแก่น ถือเป็น 1 ใน 5 ไมซ์ซิตี้ ที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นจังหวัดนำร่องในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งประกอบด้วย ไทย, เมียนมาร์,สปป.ลาว, กัมพูชา เวียดนาม และจีน โดยให้ไทยเป็นจุดเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นเมืองศูนย์กลางด้านโลจิสติก การท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมไมซ์ภูมิภาค ครอบคลุมการคมนาคมขนส่งทั้งระบบราง และการเปิดท่าอากาศยานนานาชาติ  การพัฒนาสมาร์ทซิตี้บัส ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วปริมณฑลเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางหลัก ตลอดจนปัจจุบันขอนแก่นมีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น หรือ Khonkaen International Convention and Exhibition Center หรือ KICEที่มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 20,000 ตร.ม. สามารถรองรับการจัดประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติในมาตรฐานสากล

            สำหรับโครงการ “Thai MICE Connect” จะเป็นแพลทฟอร์มนวัตกรรมใหม่สำหรับวงการไมซ์ไทยในการยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ให้สามารถแข่งขันได้บนแพลทฟอร์มการตลาดโลกใหม่ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมเรียนรู้และพัฒนา สร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าและบริการ เพื่อพร้อมเป็นตัวเลือกในแพลทฟอร์มรูปแบบ E- MICE Marketplace ที่จะมีการติดหัวใจสำหรับผู้ประกอบการที่มีความถี่สูง ในการอัพเดตข้อมูลสินค้าและบริการ ทั้งรูปภาพ ข้อความ โปรโมชั่น เพื่อให้สินค้าบริการเป็นที่น่าสนใจ โดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการในโครงการฝึกฝนพัฒนาธุรกิจ และมีระบบที่ประเมินผลได้ด้วยตนเอง ในขณะเดียวกันทีเส็บได้พัฒนาการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในรูปแบบTraining Workshop & Public Hearing เพื่อเสริมอาวุธความรู้ ด้านการจัดเก็บข้อมูล และการทำการตลาดดิจิตัล โดยผู้ร่วมอบรมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปดำเนินการพัฒนาต่อยอดระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง โดยคาดว่าโครงการ Thai  MICE Connect: E-MICE Marketplace  เตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 ต.ค.62 นี้