กาฬสินธุ์ – ใช้ AI ตรวจสอบระบบความปลอดภัยรถ NGV เช็คเข้มช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 67 ที่ NGV Care Center สถานีบริการ ปตท. ไวท์ พาวเวอร์ นายชีพ น้อมเศียร ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจความปลอดภัยรถ NGV กล่าวถึงความสำคัญกิจกรรมและบทบาทของกรมการขนส่งทางบกในความร่วมมือ และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายสมพล ไวยรัชพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ เป็นผู้แทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

นายชีพ กล่าวว่า สำหรับการให้บริการตรวจความปลอดภัยรถ NGV จะบริการตรวจเช็คสภาพรถใช้ก๊าซ เช่น ตรวจถังก๊าซ ท่อนำก๊าซ สายไฟ แบตเตอรี่ หม้อต้ม หัวฉีด หัวรับเติมก๊าซ และรายการอื่นๆ รวม 14 รายการ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีคิดค่าใช้จ่าย จึงมีประชาชนให้ความสนใจนำรถเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

“ทั้งนี้ รถที่เข้ารับการเติมก๊าซ ณ สถานีบริการ ปตท. ทุกคัน ต้องติดเครื่องหมายผ่านการตรวจและทดสอบอย่างถูกต้อง และแสดง QR Code ให้พนักงาน เพื่อทำการสแกนตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบก และ ปตท. ได้พัฒนาร่วมกัน”

จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ควบคุมและบริหารการขนส่ง NGV ซึ่งมีการนำนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยทางถนนมาใช้งาน เช่น ระบบ AI ตรวจสอบความล้าระหว่างขับขี่ ช่วยป้องกันการหลับในโดยการส่งเสียงเตือนและสั่นที่นั่ง การแจ้งเตือนให้ห้องควบคุมทราบเพื่อพิจารณาสั่งการให้หยุดขับขี่, ระบบ Black spot แจ้งเตือนจุดอันตรายและการจำกัดความเร็ว เป็นต้น

กิจกรรมนี้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรณรงค์ความปลอดภัยรถ NGV ระหว่าง ลงวันที่ 7 เมษายน 2566 เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างทัศนคติการตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้งานรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงและลดการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกรมการขนส่งทางบก ด้านการพัฒนาและส่งเสริมระบบทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของตัวรถ