อุบลราชธานี (ชมคลิป) แห่ผ้าผะเหวด ฟังเทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน

จังหวัดอุบลราชธานี พุทธาภิเษก พระปราบไพรีพินาศ ชาวบ้านคุ้ม วัดไชยมงคล แห่ผ้าผะเหวด อัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง แบบโบราณ ฟังเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน


ที่ วัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านคุ้มวัดไชยมงคล กำลังแห่ผ้าผะเหวด เดินวนรอบพระอุโบสถ ในพิธีอัญเชิญเฉลิมฉลอง พระเวสสันดรเข้าเมือง เป็นพิธีที่มีมาแต่สมัยโบราณ ในเทศกาลบุญเดือนสี่ และ ยังเป็นฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ของชาวอีสาน โดยได้ทำการแห่รอบพระอุโบสถ 3 รอบ แล้ว อัญเชิญขึ้นสู่ ศาลาการเปรียญ ประกอบพิธีฟังเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน โดยมี พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล และ พระภิกษุสงฆ์ แสดงธรรม พระธรรมเทศนา


พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล กล่าวว่า การเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน ในครั้งนี้ได้เอ่ยถึง อานิสงส์ของการฟังเทศน์มหาชาติ พูดถึง บาป บุญ คุณ โทษ ที่มนุษย์เราได้ประพฤติปฏิบัติ ทำดีเราจะไปไหน ได้รับผลอย่างไร ซึ่ง กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในงานพุทธาภิเษก พระปราบไพรีพินาศ หรือ พระชัยหลังช้างเจ้าพรหมเทวานุเคราะห์ (เจ้าหน่อคำ เจ้าเมืองอุบลราชธานีองค์ที่ 4) รวมไปถึง พระพุทธนวราชบพิตร (หลวงพ่อบุญมี),พระพุทธเจ้าใหญ่ไชยมงคลมิ่งเมือง (หลวงพ่อบุญเหลือ),พระพุทธเมตตา มหามิ่งมงคล (หลวงพ่อบุญยืน),สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ปิดทองรูปหล่อเหมือนพระครูชิโนวาทสาธร (พระมหาอุทัย ปภสุสโร) และ ทำบุญทักษิณานุปทาน น้อมถวายแด่บูรพาจารย์


ทั้งนี้ วัดไชยมงคล ได้จัดสร้างรูปเหมือน พระปราบไพรีพินาศ ขึ้น โดยมีหน้าตัก 7 เมตร 90 เซนติเมตร สูง 9 เมตร 90 เซนติเมตร เพื่อที่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในครั้งนับเป็นการจัดพิธีพุทธาภิเษก เป็นครั้งที่ 2 ของ รูปเหมือน พระปราบไพรีพินาศ องค์ดังกล่าว