ชัยภูมิ – โรงเรียนเก่าแก่ในจังหวัดจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

โรงเรียนเก่าแก่ในจังหวัดจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ปัจจุบันมีอายุกว่า 86 ปี ที่น่าประทับใจ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติๆมาให้กำลังใจ ถ่ายภาพ มอบช่อดอกไม้ ให้ของขวัญ กับ ลูก หลาน อย่างอบอุ่น
ที่หอประชุมโรงเรียนสาคริชวิทยา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ นางสาวกรชุลี สาคะริชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาคริชวิทยา เผยว่า ทางโรงเรียนได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 115 คน โดยมี ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ปัจจุบันได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรการปฐมวัย พ.ศ.2560 โดยเตรียมความพร้อมให้มีการพัฒนาครบทุกด้าน ระดับประถมศึกษา จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาพุทธศักราช 2551

การจัดการเรียนรู้โดยมีปรัชญาโรงเรียนว่า “คุณธรรมนำกิจกรรมเด่น เน้นวิชาการ” สืบสานเน้นเอกลักษณ์โรงเรียนส่งเสริมคนดี ดนตรี นาฏศิลป์และวิชาการและเป็นโรงเรียนซึ่งอยู่คู่จังหวัดชัยภูมิมานานกว่า 86 ปี เดิมชื่อโรงเรียนชัยภูมิวิทยา เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2481 โดย มี นาย วิเชียร สาคะริชานนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ หลวงบรรจง วิชาเชิด คุณพ่อของนาย วิเชียร สาคะริชานนท์ ซึ่งปลดเกษียณในตำแหน่งกรรมการจังหวัดชัยภูมิ หรือศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นครูใหญ่คนแรก ปัจจุบัน นางอรญา ฒาริกชานนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ นางสาวกรชุลี สาคะริชานนท์ เป็นผู้อำนวยการเปิดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ทางโรงเรียนมีความภาคภูมิใจ ที่นักเรียนคว้ารางวัลเหรียญทองในระดับประเทศได้ทุกปีและน่าประทับใจ ในการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ มีพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติๆมาให้กำลังใจ ถ่ายภาพ มอบช่อดอกไม้ ให้ของขวัญ กับ ลูก หลานอย่างอบอุ่น


วิรัตน์ ดวงแก้ว ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ