หนองบัวลำภู – ผอ.สพป.หนองบัวลำภูเขต 1 นำทีมคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการด้านหุ่นยนต์ และอากาศยานไร้คนขับ ชิงแชมป์ประเทศไทย 2567

ผอ.เขต 1 ชื่นชมเวทีคนเก่ง โรงเรียนในสังกัด นำนักเรียนสร้างผลงาน นวัตกรรมหุ่นยนต์พื้นฐานบังคับมือเลี้ยงแกะ สู้ !! โรงเรียนดังชั้นนำ คว้าอันดับ 4 จาก 77 ทีมทั่วประเทศ ในรายการแข่งขันทักษะวิชาการด้านหุ่นยนต์ และอากาศยานไร้คนขับ ชิงแชมป์ประเทศไทย 2567 “Sakolraj Robotics Grand Championship 2024” ชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี

ที่อาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนงาม ศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ศรีบุญเรือง 6 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วย ดร.คำบุญ โพธิ์ดา และ นายธานี ศรีวงษ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ลงพื้นที่เยี่ยมและชื่นชมผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนงาม ภายหลังนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะวิชาการด้านหุ่นยนต์ และอากาศยานไร้คนขับชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 “Sakolraj Robotics Grand Championship 2024” ชิงถ้วยเกียรติยศ นายกรัฐมนตรี และชิงเงินรางวัลรวม 80,000 บาท เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ร่วมกับ ชมรมวิทยาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย จัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร โดยมีสถานศึกษาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั่วประเทศ จากทุกภาคของประเทศ รวม 98 โรงเรียน 22 จังหวัด โดยแยกตามระดับการแข่งขันและจำนวนทีม ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 77 ทีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 106 ทีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 101 ทีม ระดับประถม – ม.ต้น จำนวน 14 ทีม ระดับมัธยม จำนวน 32 ทีม รวมทีมสมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด จำนวน 330 ทีม

โดยมี นายวุฒิพงษ์ นิลนามะ นายก อบต.นากอก นางคำภา อรรถจักร ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนงาม คณะผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาศรีบุญเรือง 6 คณะครูโรงเรียนบ้านโนนงามร่วมให้การต้อนรับ และร่วมชมสาธิตทักษะการใช้เครื่องบังคับหุ่นยนต์เลี้ยงแกะ ในระดับชั้นประถมศึกษา ที่มีส่งเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 77 ทีม และสามารถทำคะแนนติด 1 ใน 5 ของสถานศึกษาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั่วประเทศ

นำโดย นายสนิท หาญเชิงชัย ผอ.โรงเรียนบ้านโนนงาม พร้อมด้วย นายถาวร ช่อจันทร์ และ นายจารุวัฒน์ หาญเชิงชัยครูโรงเรียนบ้านโนนงาม เด็กชายกิตติชัย หนองเส และ เด็กชายเกียรติศักดิ์ บุญแย้ม นักเรียนชั้นประถมศึกษปีที่ 5 ที่เข้าแข่งขันในสนามระดับประเทศ และสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 จากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐานบังคับมือเลี้ยงแกะ ซึ่งเด็กๆได้ประสบการณ์ ได้สัมผัสการเรียนรู้ ได้เพื่อน ได้เทคนิคใหม่ๆ และได้ฝึกฝนสมาธิ ความคิดรอบครอบ และทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง และในลำดับต่อไปพร้อมถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่น

ภายหลังนักเรียนชุดที่คว้าอันดับ 4 ในการแข่งขันครั้งนี้ได้โชว์ความสามารถสิ้นสุดลง นายสวัสดิ์ แสงชัย ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กล่าวว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับทางโรงเรียนบ้านโนนงาม ที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และก็มีการใช้กิจกรรมยามว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 ได้กำหนดกรอบและทิศทางให้กับทางโรงเรียนซึ่งก็จัดตามความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโนนงาม เป็น 1 ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีบุญเรือง 6 ซึ่งมีผู้บริหารทุกโรงเรียนก็ได้ขับเคลื่อนใช้กิจกรรมหุ่นยนต์บังคับมือ ได้เข้าแข่งขันในเวทีในระดับชาติ และที่ผ่านมาที่จังหวัดสกลนคร ก็ได้รองชนะเลิศอันดับ 4 ดีใจกับลูกๆนักเรียนที่ใช้เวลาว่างคิดประดิษฐ์เครื่องหุ่นยนต์ บังคับมือ ซึ่งเป็นการแข่งกับเวลาที่ใช้ได้อยู่ในระดับดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ก็ได้มีการต่อยอดแข่งขันเรื่อยมา

และที่ผ่านมาทุกท่านทราบดีว่า จังหวัดหนองบัวลำภู พบกับปัญหายาเสพติด การจัดกิจกรรมอย่างนี้เป็นหนึ่งในการที่จะรังสรรค์พัฒนาตามหาเป้าหมาย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 นั้นก็คือการที่จะสร้างเด็ก 3 ดีให้กับบ้านกับเมือง นั้นคือมีจิตใจดี มีปัญญาดี และ มีสุขภาพดี การนำเสนอผลงานในวันนี้ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีปัญญาดี เป็นการสร้างเสริมปัญญาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นำไปสู่สุขภาพดี

การขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้อนาคต จะเป็น 1 ในอาชีพของนักเรียนที่จะเสริมสร้างให้เขา ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คือนายกวุฒิพงษ์ นิลนามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ที่พร้อมจะให้การสนับสนุนส่งเสริมงบประมาณในการที่จะดำเนินการในศูนย์เครือข่าย ให้เกิดกิจกรรมอย่างนี้นำไปสู่ความสำเร็จให้ได้ในอนาคต

ในขณะที่ นายถาวรฯครูผู้ควบคุมทีมนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กล่าวว่า โดยข้อจำกัดในเรื่องของตัวบุคคล คือนักเรียนแทบจะไม่มีตัวให้เลือก ผนวกกับงบประมาณมีน้อย ไม่เคยคิดเลยว่าศักยภาพของทีมเราจะสู้กับโรงเรียนชั้นนำของประเทศที่มีจำนวนนักเรียนให้เลือกอย่างหลากหลาย งบประมาณมีไม่จำกัด เป็นความหนักใจของโรงเรียนบ้านนอก ชายขอบอย่างพวกเรา จะสู้ไหวหรือ

แต่ก็เป็นความโชคดีของพวกเรา ถึงแม้นจะถูกจำกัดดังกล่าว แต่เราอาศัยความมุ่งมั่น ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เมื่อเด็กมีความตั้งใจและเชื่อฟัง ตอนแรกๆ เด็กจะไม่ค่อยชินกับสนามการแข่งขัน แต่พอหลังๆเมื่อนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในหลายเวทีเด็กเกิดความกล้าและอยากมีลำดับที่ดีขึ้น จนเรากล้าที่จะไปแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย นี้คืออุดมการณ์และความตั้งใจเมื่อเด็กมีพื้นฐาน การแก้ไขปัญหาก็จะมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น โดยฉพาะสนามชิงแชมป์ระดับชาติที่โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ที่ผ่านมา เราก็ได้รองชนะเลิศลำดับที่ 4 คือเราติด 1 ใน 5 จากการจัดลำดับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด 77 ทีมโรงเรียนบ้านโนนงาม แข่งขันทักษะหุ่นยนต์พื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ได้ลำดับที่ 5 มาฝากจังหวัดของเรา ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดครับสำหรับโรงเรียนบ้านโนนงาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว เพ็ญนภา ทับซ้ายขวา รายงานจากจังหวัดหนองบัวลำภู