หนองคาย แม่ค้า ไทย-ลาว คึกคักเปิดตลาดนัดจุดผ่อนปรนไทย-ลาว บ้านเปงจาน อำเภอรัตนวาปี

หนองคาย แม่ค้า ไทย-ลาว คึกคักเปิดตลาดนัดจุดผ่อนปรนไทย-ลาว บ้านเปงจาน อำเภอรัตนวาปี -เมืองท่าพระบาท สปป.ลาว กลับมาคึกคัก กระตุ้นเศรษฐกิจ เชื่อมสัมพันธ์ 2 ฝั่งโขง
วันที่ 11 ก.พ. 67 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ชมบรรยากาศการค้าขาย ที่ ตลาดนัดจุดผ่อนปรนไทย-ลาว บ้านเปงจาน อ.รัตนวาปี – เมืองท่าพระบาทหนองบก สปป.ลาว ริมฝั่งแม่น้ำโขง สร้างความดีใจให้กับ บรรดา พ่อค้า แม่ค้า รวมถึงประชาชน นักท่องเที่ยว ประชาชนทั้งชาวไทย ชาวลาว ได้ นำสินค้าพื้นเมือง สินค้า เกษตร พืชผักพื้นบ้าน ของป่า สินค้าประมง เห็ด สมุนไพร เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ เครื่องครัว มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เครื่องอุปโภค บริโภค กลับไปจากฝั่งไทย เนื่องจากส่วนใหญ่ ทาง สปป.ลาว จะใช้สินค้าจากฝั่งไทยเป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นตลาดนัดจุดผ่อนปรนไทย-ลาว ที่กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ด่านเปิดให้ประชาชนชาวไทยและชาวลาวข้ามไปมาระหว่างกัน ทุกวันพุธ- ศุกร์ และอาทิตย์ เวลา 05.00-12.00 น. เอกสารที่ใช้สำหรับคนไทยในการข้ามแดน คือ บัตรประชาชน และค่าธรรมเนียมในการเข้าไป สปป.ลาว 60 บาท มีเรือหางยาวข้ามฝากบริการรับ-ส่ง เที่ยวละ ๖๐บาท/คน ส่วน ชาว สปป.ลาว เสียค่าธรรมเนียม 40 บาท ตลาดชายแดน
จากการสอบถาม บรรดาพ่อค้า แม่ค้า ชาวลาว ระบุว่า ส่วนใหญ่ จะนำสินค้าเกษตร อาหารพื้นบ้าน พืชผัก อาหารป่า ข้ามมาขาย และซื้อของจากฝั่งไทย กลับไปขาย ที่เมืองท่าพระบาท ถือเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องทั้งสองประเทศ ที่มีการติดต่อค้าขายกันมาหลายปี แต่มาขาดหายไปช่วงโควิดระบาด กว่า 2 ปีที่ผ่านมา และฝั่งไทยได้มีการปิดปรับปรุงทำให้ ขาดการติดต่อค้าขาย ขาดรายได้ พอเปิดด่านรู้สึกดีใจมาก จะได้มีรายได้ และแลกเปลี่ยนสินค้ากัน นำสินค้ามาขาย และมีโอกาสซื้อสินค้าจากไทยไปใช้ในครัวเรือน สินค้า เครื่องใช้ อาหารทั่วไป รวมถึงการข้ามมารักษาอาการเจ็บป่วย ยอมรับดีใจมากที่ตลาดนัดจุดผ่อนปรนไทย-ลาวบ้านเปงจาน กลับมาเปิดอักครั้ง โดยมี จนท.ทหารชุดสกัดกั้น กกล.สุรศักดิ์มนตรี,ฝ่ายปกครอง,กำนัน ผญบ. ดูแลความปลอดภัยและตรวจสัมภาระต่าง ๆ ที่อาจมีการลักลอบหรือซุกซ่อนนำสิ่งผิดกฎหมาย เข้ามา ตลอดถึงการอำนวยความสะดวก

ฤาษีลภ-โภควินทร์ จังหวัดหนองคาย