พมจ.หนองบัวลำภู พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู

พมจ.หนองบัวลำภู พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
หวังยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีจำนวนกองทุนที่ได้รับการสมทบงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น ขณะที่พระครูสิรินวการ ฝากย้ำ หิริ โอตตัปปะ คือคุณธรรมประจำใจของคณะกรรมการสวัสดิการชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมโรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมมอบเงินสมทบงบประมาณจากรัฐบาลที่มอบให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข จำนวน 18 กองทุน จาก 67 กองทุน โดยมี ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู และ พระครูสิรินวการ ที่ปรึกษาเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ตลอดจนประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนและสมาชิกเข้าร่วมสร้างความตระหนักในการบริหารกองทุนฯให้มีประสิทธิภาพ

นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลำภู มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 67 กองทุน จากผลการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 14 ปี กองทุนฯ ได้รับการสมทบงบประมาณจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีเงินกองทุนประมาณ 47 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2567 รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณแก่กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 18 กองทุน จากทั้งหมด 67 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 27 ซึ่งถือว่าน้อยอยู่

เพื่อให้กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรัฐบาล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ขึ้นโดยมีผู้เข้ารับการพัฒนาประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด รวม 150 คน และ เชื่อมั่นว่าการอบรมครั้งนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกองทุนให้เกิดความโปร่งใส มีการบริหารงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไข สามารถยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มจำนวนกองทุนที่จะได้รับการสมทบงบประมาณจากรัฐบาลมากขึ้นได้

ในขณะที่ พระครูสิรินวการ ที่ปรึกษาเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าจากประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มาหลายสิบปี ได้มีโอกาสร่วมพัฒนาระเบียบ แทบทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงานบริหารจัดการไม่ว่าจะระบบข้อมูล ระบบเอกสาร ระบบการเงินการบัญชี การให้ความรู้เกี่ยวกับทำงาน

เพราะฉะนั้นแนวทางที่อยากจะฝากให้คณะกรรมการทุกคนได้คิดก็คือเมื่อเรามีความเสียสละ และเข้ามาแล้วขอให้มีความจริงใจจริงจังรับผิดชอบในสิ่งนี้ให้สุดความสามารถ ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเรามีที่ปรึกษามีผู้มีประสบการณ์คอยเป็นพี่เลี้ยงชี้นำชี้แนะ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการเครือข่ายจังหวัด พมจ.พร้อมที่จะให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคประชาชนโดยความโดยดำเนินไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง ฉะนั้นอย่าท้อแท้อย่างสิ้นหวังจงสู้ต่อไปถือว่าเป็นผลสำเร็จเป็นกิจกรรมหนึ่งว่าเมื่อเราเกิดมาไม่ทำประโยชน์แก่สังคมชีวิตท่านก็หาคุณภาพไม่ได้
เพราะฉะนั้นคุณธรรมประจำใจต้องมีที่จะกำกับ นั้นคือ หิริ และ โอตตัปปะ ความละอายต่อใจ คุณธรรมประการนี้จึงเป็นจุดหลักในการที่จะทำให้คณะกรรมการนั้นมีความซื่อสัตย์กับตนเองซื่อสัตย์กต่อองทุน เมื่อมีความซื่อสัตย์แล้วใซ้จำเป็นอย่างยิ่งต่อไปก็ต้องสืบประวัติของคณะกรรมการแต่ละคน แน่นอนคณะกรรมการที่สมาชิกคัดเลือกเข้ามาสมาชิกก็จะรู้ว่าใครเป็นมือสะอาด เมื่อคณะกรรมการรู้สิ่งเหล่านี้ชัดเจน แนวทางชัดเจน ระเบียบชัดเจนเหมาะสมข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบันระเบียบกองทุนเหมาะสม กับสถานะแล้วก็มีระบบบัญชีถูกต้องทะเบียนสมาชิกถูกต้องเป็นปัจจุบัน 4- 5 ประการนี้เป็นหลักประกันว่ากองทุน จะต้องสำเร็จแล้วก็ประสบความสำเร็จโปร่งใสตรวจสอบได้มีคุณธรรมยั่งยืนแน่นอนเพราะตัวกรรมการเข้มแข็งอยู่แล้วเจริญพร

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู