บึงกาฬ – ผวจ.บึงกาฬเปิดงาน “วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 70”

 


เมื่อเวลา 8.30น.วันที่ 10 ก.พ.67 ณ บริเวณสนามหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบึงกาฬที่ 1 ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ นายกองเอก จุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 70” โดยมี รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบึงกาฬ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ (ท) ผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ ผู้แทนอัยการจังหวัดบึงกาฬ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ รองนายก/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบึงกาฬ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักดินแดนอำเภอ ทุกอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัดจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีฯ
โดยมีพิธีทางศาสนา เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมเหล่าบรรดาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้เสียสละในการปกป้องบ้านเมือง และเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ล่วงลับไปแล้ว


พิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อทำการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงประจำกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จัดกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) จังหวัดบึงกาฬ “ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน” หรือ “Sustainable Soil and Water for better life” กิจกรรม บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง

ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ