หนองบัวลำภู – พายุหมุนลมกรรโชกบ้านเรือนร่วม 200 หลังสังกะสีปลิวว่อน โรงเรียนหลังคาเปิด ชาวบ้านหัวใจวาย1ราย

พายุหมุนลมกรรโชกบ้านเรือนร่วม 200 หลังคาเรือนปลิวว่อนโรงเรียนได้รับผลกระทบหลังเกิดวาตภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรุดลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบวาตภัย พร้อมให้คำปรึกษาแนวทางการช่วยเหลือ ตามระเบียบ และมีผู้เสียชีวิตหัวใจวาย 1 ราย

วันที่ 4 กพ.67 ผู้สื่อข่าวสถานการณ์การเกิดวาตภัยเมื่อวันที่ 3 ก.พ.67 ในช่วงเวลา 17.00 น. โดยภาพรวมจังหวัดหนองบัวลำภู เกิดเหตุวาตภัย 2 อำเภอ บ้านเรือนราษฎรเสียหายเกือบ 200 หลังคาเรือน นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน


นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวรายหลังได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ว่า ตามที่ได้เกิดวาตภัย เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2567 เวลา 17.00 น. มีพื้นที่รับผลกระทบ รวม 2 อำเภอ 4 ตำบล 18 หมู่บ้าน ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย 189 หลัง ในจำนวนนี้มีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายไม่สามารถอาศัยได้ จำนวน 10 หลัง นอกจากนี้ยังมีความเสียหายเกิดขึ้นกับ วัด 1 แห่ง โรงเรียน 2 แห่ง ถนน 1 แห่ง เสาไฟฟ้า 2 ต้น ศาลาสาธารณะ 1 แห่ง


ในขณะที่อำเภอศรีบุญเรือง นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมด้วย นางรุจิรา จรกระโทก ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นายอุดม ผาบสิมมา นายก อบต.ทรายทอง นายอี๊ด รัศมีเดือน ส.อบจ.หนองบัวลำภู เขตอำเภอศรีบุญเรือง น.ส.ประไพรพร สาวะรก ศน.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 และ นายยุทธนา มหานาม กำนันตำบลหนองบัวใต้ โดยมี น.ส.วนิศรา บุตรโชติ ผอ.โรงเรียนบุ่งแก้วน้ำลัด นำคณะตรวจสอบความเสียหายจากพายุหมุนในครั้งนี้


ภายหลังร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนของราษฏรได้รับผลกระทบ 2 ตำบล 8 หมู่บ้านจำนวน 39 หลัง โรงเรียน 2 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบต้นไม้ใหญ่โค่นล้มทับถนนและสายไฟฟ้า ในขณะที่บ้านเรือนของราษฏรหลังคาบ้านถูกลมพัด และโรงเรียนบ้านบุงแก้วน้ำลัด หลังคาห้องธุรการได้รับความเสียหาย หลังคาปลิวว่อนไปตกร่วม 50 เมตร เอกสารทางราชการได้รับความเสียหาย พร้อมให้คำปรึกษาแนวทางการช่วยเหลือ ตามระเบียบ ตลอดจน จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือ จากหน่วยงานต่างๆในลำดับต่อไป


อนึ่งจากเหตุการณ์นี้ พบว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ในพื้นที่บ้านหนองขาม ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จากการสอบถามญาติในเบื้องต้นพบว่าตกใจขณะเกิดพายุจนเกิดซ๊อค อาจจะเกิดจากโรคประจำตัวและ เกิดหัวใจวายฉับพลัน ญาตินำส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมา ทั้งนี้ จะต้องรอผลการชันสูตร จากแพทย์ ในลำดับต่อไป


ในส่วนของอำเภอโนนสัง นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้ พันจ่าอากาศเอก (พ.อ.อ.) กิตติพงษ์ ยอดไชยเพ็ชร นายอำเภอโนนสัง นายประเสริฐ นิมมานสมัย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู นายชยานันท์ เกตุเมฆ รองนายก อบจ.หนองบัวลำภู น.ส.จุฑามาศ จิเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 ตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่สำรวจและอำนวยการในการแก้ไขปัญหาพร้อมให้คำปรึกษาแนวทางการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ
ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ในลำดับต่อไป ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองเรือ ซึ่งมีราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบได้รับความเสียหายมากที่สุด ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ บริเวณศาลากลางบ้าน อำนวยความสะดวกแก่ราษฎรที่มายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ ซึ่งทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำฐานข้อมูลความเสียหายเพื่อเตรียมการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว


สำหรับตำบลหนองเรือ ทางเทศบาลตำบลหนองเรือ ซึ่งมีราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบได้รับความเสียหายมากที่สุด ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ บริเวณศาลากลางบ้าน อำนวยความสะดวกแก่ราษฎรที่มายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ ซึ่งทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำฐานข้อมูลความเสียหายเพื่อเตรียมการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว เพ็ญนภา ทับซ้ายขวา รายงานจากจังหวัดหนองบัวลำภู